AA+A++UtskriftsversionUtskriftsversionÖversiktÖversiktRSSRSS

Highlights

Europa 2020 i korthet

Europa 2020 är EU:s tioårsstrategi för tillväxt. Den handlar om mer än att bara klara av krisen som drabbat vår ekonomi. Strategin ska också råda bot på bristerna i vår tillväxtmodell och skapa de rätta förutsättningarna för en annan sorts tillväxt som är...

Läs mer

Vem gör vad

Europa 2020 är en gemensam strategi för EU-institutionerna, medlemsländerna och arbetsmarknadens parter. För EU:s del har varje institution sin uppgift att fylla för att se till att EU når Europa 2020-målen.

Läs mer

Samordning i praktiken: Europeiska planeringsterminen

Den europeiska planeringsterminen inleds med att kommissionen lägger fram sin årliga tillväxtöversikt, vilket normalt sker i slutet av året. Tillväxtöversikten innehåller EU:s prioriteringar för det kommande året för att öka tillväxten och få fram nya jobb.

Läs mer

Europa 2020 i ditt land

FusionMaps.

Europa 2020

Europa 2020 är EU:s tillväxtstrategi för de kommande tio åren.
I vår föränderliga värld hoppas vi att EU ska bli en smart och hållbar ekonomi för alla. Vår strategi ska hjälpa EU och medlemsländerna att uppnå hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning.

EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före 2020. Varje medlemsland har antagit egna nationella mål för respektive område. Konkreta åtgärder på EU-nivå och i medlemsländerna ska bidra till ett lyckat resultat.

Läs strategidokumentet

Nyheter

  • 17/05/2016

  • 17/05/2016

  • 09/03/2016

More