En av Europeiska unionens officiella webbplatser En officiell EU-webbplats

Sidan finns på följande språk:

SOLVIT

Vi löser problem med dina EU‑rättigheter

Solvit och Storbritannien

Storbritannien lämnade Solvitnätverket den 31 december 2020. Det innebär att Solvit inte längre kan hjälpa till med problem som rör Storbritannien.

Både EU-medborgare och brittiska medborgare har fortfarande rättigheter enligt EU-rätten, särskilt utträdesavtalet. Du kan få hjälp och svar på dina frågor via följande webbplatser:

  • Brittiska medborgares EU-rättigheter i EU
     → om du anser att dina rättigheter kränkts kan du lämna in ett klagomål hos EU-kommissionen.

Norska, isländska eller liechtensteinska medborgare (EES-medborgare) som var bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare som var bosatta i dessa länder före den 31 december 2020 och som bor kvar i respektive länder fortsätter att ha rättigheter enligt separationsavtalet. Du kan få hjälp och svar på dina frågor via följande webbplatser:

  • Brittiska medborgares rättigheter i Island, Liechtenstein och Norge
     → rättigheter har kränkts kan du lämna in ett klagomål till Eftas övervakningsmyndighet.