Oficiální internetová stránka Evropské unie Oficiální internetové stránky EU

Tato stránka je k dispozici v těchto jazycích:

SOLVIT

Pomáháme občanům řešit problémy s uplatňováním jejich práv v EU

SOLVIT a Spojené království

Spojené království přestalo být členem sítě SOLVIT 31. prosince 2020. Z tohoto důvodu již síť SOLVIT nenabízí asistenci v případě problémů týkajících se Spojeného království, jež vyžadují spolupráci nebo zásah některé části státní správy Spojeného království.

SOLVIT však může i nadále nabídnout určitou pomoc při řešení jednotlivých případů týkajících se Spojeného království, pokud lze záležitost vyřešit bez zapojení státní správy Spojeného království. Případnou pomoc můžete najít na těchto internetových stránkách:

  • Práva EU občanů Spojeného království v EU
    jejich porušení můžete nahlásit Evropské komisi.

Státní příslušníci Norska, Islandu a Lichtenštejnska (občané EHP) pobývající ve Spojeném království a státní příslušníci Spojeného království pobývající v těchto zemích před 31. prosincem 2020 nadále požívají práv podle dohody o rozluce. Případnou pomoc můžete najít na těchto internetových stránkách

  • Práva občanů Spojeného království na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku
     → jejich porušení můžete nahlásit Kontrolnímu úřadu ESVO.