Euroopa Liidu ametlik veebisait ELi ametlik veebisait

See lehekülg on kättesaadav järgmistes keeltes:

SOLVIT

Lahendused probleemidele, mis on seotud Teie õigustega ELis

SOLVIT ja Ühendkuningriik

Ühendkuningriik lahkus SOLVITi võrgustikust 31. detsembril 2020. Seetõttu ei saa SOLVIT enam aidata lahendada Ühendkuningriigiga seotud probleeme, mis nõuavad koostööd või mõne Ühendkuningriigi ametiasutuse sekkumist.

SOLVITil võib siiski olla võimalik pakkuda juhtumipõhiselt abi Ühendkuningriigiga seotud probleemide puhul, mida on võimalik lahendada ilma Ühendkuningriigi ametiasutusi kaasamata. Abi võib leida järgmistelt veebisaitidelt.

  • Ühendkuningriigi kodanike ELi õigused ELis
     → võite oma õiguste rikkumisest teatada Euroopa Komisjonile.

Enne 31. detsembrit 2020 Ühendkuningriigis elavatel Norra, Islandi või Liechtensteini (EMP) kodanikel ja neis riikides elavatel Ühendkuningriigi kodanikel on jätkuvalt õigused, mis tulenevad eraldumist käsitlevast lepingust. Abi võib leida järgmistelt veebisaitidelt

  • Ühendkuningriigi kodanike õigused Islandil, Liechtensteinis ja Norras
     → võite oma õiguste rikkumisest teatada EFTA järelevalveametile.