Oficiálne webové stránky Európskej únie Oficiálne webové sídlo 

Táto stránka je dostupná v týchto jazykoch:

SOLVIT

Riešenia problémov s vašimi právami 

SOLVIT a Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo prestalo byť 31. decembra 2020 členom siete SOLVIT. V dôsledku toho sieť SOLVITuž nemôže pomáhať pri riešení problémov súvisiacich so Spojeným kráľovstvom, ktoré si vyžadujú spoluprácu alebo zásah niektorých častí administratívy Spojeného kráľovstva.

SOLVITvšak môže byť schopný poskytnúť určitú pomoc na individuálnom základe týkajúcu sa problémov súvisiacich so Spojeným kráľovstvom, ak túto záležitosť možno vyriešiť bez zapojenia administratívy Spojeného kráľovstva.

  • Otázky týkajúce sa práv, ktoré vám vyplývajú z právnych predpisov
     → ontaktujte nás na portáli Vaša Európa – Poradenstvo.
  • Práva občanov Spojeného kráľovstva, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov , v 
     → porušenie práv je možné nahlásiť Európskej komisii.

Štátni príslušníci Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska (občania EHP) s pobytom v Spojenom kráľovstve a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva s pobytom v týchto krajinách pred 31. decembrom 2020 naďalej požívajú práva podľa dohody o odlúčení. Pomoc môžete nájsť na týchto webových sídlach

  • Práva občanov Spojeného kráľovstva na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku
     → porušenie svojich práv môžete nahlásiť Dozornému úradu EZVO.