Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Een sterker Sociaal Europa: laat uw stem horen

De Europese pijler van sociale rechten is de EU-strategie die ervoor moet zorgen dat de transitie naar klimaatneutraliteit, digitalisering, demografische verandering en het herstel van de COVID-19-pandemie sociaal rechtvaardig en eerlijk verlopen. Die telt 20 grondbeginselen.

Wil de EU uit de huidige crisis komen, dan moet zij herstellen, veerkracht opbouwen en economieën begeleiden op het pad naar een eerlijke, groene en digitale transitie. Dit mag niet ten koste van de armste mensen, regio's of landen gaan. Het herstel moet inclusief en eerlijk zijn. De Europese pijler van sociale rechten is een kompas om de sociale en economische uitdagingen van onze tijd aan te pakken.

Om de uitvoering van deze pijler te ondersteunen en het bijbehorende actieplan (verwacht in het voorjaar van 2021) voor te bereiden, heeft de Commissie een brede discussie met alle EU-landen en -regio's en met al haar partners op gang gebracht.

Samen zullen we de sociale markteconomie van Europa moderniseren zodat we de kansen en uitdagingen van vandaag en morgen aankunnen en kunnen zorgen voor eerlijke transities voor iedereen.

Daarom nodigt de Commissie alle partners uit om voor 30 november 2020 aan te geven welke nieuwe beleidsmaatregelen of wetgevingsinitiatieven er op verschillende niveaus (EU, nationaal, regionaal en lokaal) nodig zijn, en/of als land, regio, stad of organisatie concrete toezeggingen te doen voor de uitvoering van de pijler.

Geef uw mening

Evenementen

De Commissie promoot evenementen en debatten op nationaal, regionaal en lokaal niveau over alle onderwerpen in verband met de pijler. Wij streven naar actieve betrokkenheid en deelname van al onze partners.

Delen