Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Je eerste EURES-baan

Jongeren aan werk helpen

"Je eerste EURES-baan" is een gerichte mobiliteitsregeling. De bedoeling ervan is:

 • vacatures in een bepaalde sector, beroepsgroep, lidstaat of groep lidstaten op te vullen, of
 • bepaalde categorieën werknemers die mobieler zijn dan anderen, zoals jongeren, een steuntje in de rug te geven

Hoe werkt het?

 • Je eerste EURES-baan is bedoeld voor alle werkgevers en jonge werkzoekenden uit de 28 EU-landen, Noorwegen en IJsland.
 • Je moet de nationaliteit van een van die landen hebben en er legaal verblijven.
 • De regeling is bedoeld om:
  • jongeren tot 35 aan een baan, stage of leerlingplaats in een van de andere deelnemende landen te helpen
  • werkgevers te helpen geschikt personeel voor hun vacatures te vinden
 • De activiteiten worden uitgevoerd door organisaties uit minstens zeven landen die samen EURES-diensten aanbieden.

Hoe wordt het gefinancierd?

Sinds 2014 komt "Je eerste EURES-baan" financieel ten laste van de EURES-pijler van het EaSI-programma.

Activiteiten worden gefinancierd op basis van een jaarlijkse uitnodiging tot het indienen van voorstellen. Bekijk de (voorbije en lopende) uitnodigingen en de lijst van verleende subsidies.

Meer informatie over "Je eerste EURES-baan" op de EURES-portaalsite:

___ EURES-portaalsite

___ vooruitgangsverslagen (alleen in het Engels)

Je eerste Eures-baan: voorbereidende actie

Je eerste EURES-baan liep als een voorbereidende actie van 2012 tot het einde van de laatste projecten mei 2015. De actie werd gefinancierd uit de EU-begroting 2011-2013.

Het doel was om jongeren uit de EU in de leeftijd van 18-30 jaar aan een baan, stage of leerlingplaats in een EU-land te helpen.

Het tussentijds evaluatieverslag over "Je eerste EURES-baan" geeft een overzicht van de resultaten in de eerste twee jaar en van de uitdagingen voor de toekomst. Het Definitieve verslag 2012-2015 over "Je eerste EURES-baan" (alleen in het Engels) geeft een overzicht van de resultaten van het proefproject.

Tot het najaar van 2016 vindt er een evaluatie achteraf plaats.

Het doel daarvan is:

 • de bevindingen van de tussentijdse evaluatie te toetsen en aan te vullen
 • de kosten, voordelen en effecten van de maatregelen en eventuele andere opties in kaart te brengen.

Een evaluatie van de voorbereidende actie werd in 2015 en 2016 uitgevoerd. Het verslag volgt nog.

Delen