Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Hrvatskoj

(Ažurirano 2018)

Ponekad u životu mo možda ćete trebati pomoć koju pruža sustav socijalne sigurnosti. Naknade iz sustava socijalne sigurnosti su dostupne za osobe koji žive u državi čiji su državljani i koje udovoljavaju određenim uvjetima. Također imate pravo na davanjaako ste državljanin bilo koje EU države, a preselite se u neki drugi dio EU. Podaci u nastavku navode kada imate pravo na davanja, na što imate pravo i kako pojedina prava možete tražiti.


Obitelj
Doplatak za djecu
Davanja za majčinstvo/očinstvo
Ostala obiteljska davanja

Zdravlje
Davanja za njegovatelje
Davanja za dugotrajnu skrb
Davanja u novcu (bolovanje)
Davanja u naravi (zdravstvena skrb)

Invalidnost
Invalidska davanja
Ozljede na radu i profesionalne bolesti

Mirovine i obiteljske mirovine
Socijalna davanja u Republici Hrvatskoj – starosna mirovina
Obiteljska mirovina

Socijalna skrb
Socijalna pomoć
Usluge za osobe u potrebi

Nezaposlenost
Davanja za nezaposlenost

Prijašnje osiguranje se također računa
Prijašnje osiguranje se također računa

Uobičajeno prebivalište
Uobičajeno prebivalište

Podijeli ovu stranicu