Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

EURES-pijler van EaSI

Bevordering van de arbeidsmobiliteit in de EU

Het doel van deze pijler is de versterking van EURES, een Europees netwerk voor arbeidsmobiliteit dat informatie, hulp en bemiddelingsdiensten biedt aan werkgevers, werkzoekenden en iedereen die gebruik wil maken van het vrij verkeer van werknemers.

Het omvat drie thematische sectoren:

  • transparantie van vacatures, sollicitaties en aanverwante informatie voor werkzoekenden en werkgevers
  • ontwikkeling van diensten voor de werving en plaatsing van werknemers
  • grensoverschrijdende partnerschappen

Doelstellingen

  • Ervoor zorgen dat vacatures en sollicitaties en de bijbehorende informatie en adviezen, evenals alle andere aanverwante informatie, transparant worden gemaakt voor werkzoekenden en werkgevers
  • Het promoten van EURES-diensten voor de werving en plaatsing van werknemers in hoogwaardige en duurzame banen via bemiddeling tussen werkgevers en werkzoekenden in alle fasen van het aanwervingsproces

Wie kan er meedoen?

De EURES-pijler van EaSI is bedoeld voor:

  • nationale, regionale en lokale autoriteiten
  • diensten voor arbeidsvoorziening
  • organisaties van sociale partners en andere belanghebbende partijen

uit de EU-landen en uit de EER-landen op basis van de EER-Overeenkomst

Financiële steun aanvragen

Activiteiten worden gefinancierd op basis van het werkprogramma van het programmacomité.

Om financiële steun aan te vragen moet een organisatie inschrijven op een aanbesteding of reageren op een uitnodiging tot het indienen van voorstellen.

Budget

18% van het totale EaSI-budget gaat naar de EURES-pijler.

Achtergrond

Op 15 maart 2016 heeft de Raad ingestemd met het voorstel van de Commissie om EURES te versterken. Eures wordt toegankelijk voor nieuwe partners, zoals particuliere arbeidsbemiddelaars, en het vacatureaanbod op de EURES-portal wordt verruimd. Bovendien krijgen werkzoekenden vacatures te zien die beter aansluiten bij hun profiel.

Delen