Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

PROGRESS-pijler van EaSI

PROGRESS-pijler van EaSI

Modernisering van het werkgelegenheids- en sociaal beleid

De PROGRESS-pijler van EaSI helpt de EU en de EU-landen om het beleid in drie thematische sectoren te verbeteren:

Doelstellingen

 • Hoogwaardige vergelijkbare analytische kennis ontwikkelen en verspreiden
 • Doeltreffend en inclusief informatie uitwisselen, van elkaar leren en dialoog bevorderen
 • De toetsing van innovatief sociaal en arbeidsmarktbeleid financieel ondersteunen
 • Organisaties financiële steun geven om de instrumenten en het beleid van de Unie te ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen

Wie kan er meedoen?

Aan de PROGRESS-pijler kunnen alle openbare en particuliere organisaties, personen en instellingen deelnemen, zoals:

 • nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • diensten voor arbeidsvoorziening
 • gespecialiseerde organisaties in de zin van het EU-recht
 • de sociale partners
 • niet-gouvernementele organisaties
 • instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • deskundigen op het gebied van evaluatie en effectbeoordeling
 • nationale bureaus voor de statistiek
 • de media

De Commissie kan daarbij samenwerken met internationale organisaties, met name de Raad van Europa, de OESO, de IAO en andere organen van de Verenigde Naties, alsmede de Wereldbank.

Financiële steun aanvragen

Activiteiten worden gefinancierd op basis van het werkprogramma van het programmacomité.

Om financiële steun aan te vragen moet een organisatie inschrijven op een aanbesteding of reageren op een uitnodiging tot het indienen van voorstellen.

Budget

61% van het totale EaSI-budget gaat naar PROGRESS. 15 tot 20% hiervan is bestemd voor sociale beleidsexperimenten die gericht zijn op de verdere ontwikkeling van de innovatiemogelijkheden op sociaal en werkgelegenheidsgebied.

Delen