Poslat dál
RSS
google +
Verze pro tisk

Stefan Schreck, vedoucí oddělení zdravotních informací, Evropská komise, GŘ pro zdraví a spotřebitele

Stefan Schreck, vedoucí oddělení zdravotních informací, Evropská komise, GŘ pro zdraví a spotřebitele

Zdraví, stejně jako štěstí, lze jen stěží měřit.  Můžeme však měřit některé aspekty veřejného zdraví a zdravotnických systémů. Například pomocí velmi užitečného nástroje s názvem „Stručný pohled na zdraví“.

Jedná se o společnou zprávu Evropské komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která poskytuje srovnávací údaje o zdraví a zdravotnických systémech v 35 evropských zemích.

Letošní, již třetí vydání zprávy, které vychází tento měsíc pod titulem „Stručný pohled na zdraví: Evropa v roce 2014“, je dobře načasováno. Přichází totiž se začátkem mandátu nové Komise a poskytuje fakta, na jejichž základě lze činit politická rozhodnutí a rychle identifikovat naše silné i slabé stránky.

Například průměrná délka života vzrostla od roku 1990 v EU o 5,1 roku. To znamená, že něco děláme správně. Nové údaje však také poukazují na některé nedostatky – třeba že jedna šestina lidí je dnes obézní, ve srovnání s jednou osminou před deseti lety.

Kromě toho, že zpráva shrnuje hlavní trendy, jako je prodloužení délky života či nárůst obezity, a zdravotní faktory, které je ovlivňují, zkoumá také výdaje a nerovnosti v oblasti zdravotní péče, zdroje, kvalitu zdravotní péče a přístup k ní.

Zvláště výmluvná je kapitola o výdajích na zdravotní péči.  I když hospodářská krize pomalu doznívá, rozpočty na zdravotnictví se v mnoha zemích stále omezují, což znamená snižování platů, omezování výdajů a snižování počtu pracovních sil. Navzdory tomu počet lékařů a zdravotních sester na jednoho občana vzrostl téměř ve všech členských státech EU.

Zpráva se při posuzování veřejného zdraví a zdravotnických systémů neopírá o domněnky, ale o reálná čísla vycházející zejména z evropských základních zdravotních ukazatelů vypracovaných Komisí a členskými státy EU.

Stejně jako u lékařské zprávy na konci zdravotní prohlídky však nestačí pouze vědět, jaké máte zdravotní problémy.  Musíte se snažit tyto problémy vyřešit a chodit na prohlídky pravidelně. 

Health at a Glance

Více k tomuto tématu