Evropské základní zdravotní ukazatele (ECHI)

Zdravotní ukazatele jsou soubory údajů (tabulky, grafy, mapy) o zdravotním stavu, rozhodujících zdravotních faktorech a zdravotní péči v členských státech EU. Umožňují provádět monitoring, vzájemné srovnávání a slouží jako základ při tvorbě politik.

Typy zdravotních ukazatelů

Úplný seznam evropských základních zdravotních ukazatelů čítá 88 položek. V současné době jsou dispozici srovnatelné údaje pro více než 50 těchto ukazatelů Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) . Lze je rozdělit do skupin uvedených níže v tabulce. Údaje jsou v relevantních případech rozděleny podle pohlaví, věku, podle sociálně-ekonomického postavení a regionu.

SkupinaPříklady
Demografická a socioekonomická situacePočet obyvatel, porodnost, celková nezaměstnanost
Zdravotní stavDětská úmrtnost, HIV/AIDS, zranění v důsledku silničního provozu
Zdravotní determinantyKouření cigaret, spotřeba/dostupnost ovoce
Zdravotní/lékařské zásahy, zdravotnické službyOčkování dětí, nemocniční lůžka, výdaje na zdravotnictví
Zdravotní/lékařské zásahy, podpora péče o zdravíPolitiky v oblasti zdravé výživy

Datový nástroj Heidi

Datový nástroj Heidi Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) poskytuje údaje o evropských zdravotních ukazatelích. Údaje mohou být prezentovány různě: v tabulce, jako mapa, sloupcový či spojnicový graf. Lze z nich vytvořit obrázek či je stáhnout jako datový soubor.

Odkazy

  • Odborná skupina pro údaje o zdraví (EGHI) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
  • Strategie týkající se zdravotních ukazatelů Evropského společenství Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .
  • Hodnocení dopadu zdravotních ukazatelů Evropského společenství (ECHI) a jejich využití členskými státy (srpen 2013)
    • Shrnutípdf(422 KB)
    • Závěrečná zprávapdf(3 MB)
    • Účelem této studie vypracované jménem GŘ SANCO bylo posoudit, do jaké míry se zdravotní ukazatelé ECHI využívají, a poskytnout informace o tom, jak dosáhnout v zúčastněných zemích všeobecného souhlasu s používáním těchto ukazatelů.