Zprávy EU týkající se zdraví

Zprávy na úrovni EU shrnují informace a statistiky o veřejném zdraví ze všech členských států EU a jsou součástí Evropského systému informací z oblasti zdraví (European Health Information and Knowledge system).

Zprávy vytvářené v rámci zdravotního programu Společenství

Zprávy v rámci zdravotního programu Společenství Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) poskytují porovnatelné informace o:

  • zdraví obyvatel a jejich návycích souvisejících se zdravím (např. údaje o životním stylu a dalších rozhodujících zdravotních faktorech)
  • onemocněních (např. o výskytu a způsobu sledování chronických, vážných a vzácných onemocnění)
  • zdravotnických systémech (např. ukazatele dostupnosti péče, kvality poskytované péče, lidských zdrojů ve zdravotnictví a ekonomické udržitelnosti systémů zdravotní péče)

Statistické zprávy týkající se zdraví

Sestavuje je Eurostat Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) v rámci neustálého zkvalitňování databází a publikací.

Zprávy o výskytu jednotlivých přenosných chorob

sestavené sítí EU pro sledování výskytu Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) přenosných chorob, nemocničních infekcí a odolnosti vůči antibiotikům.

Kritéria výběru:

  • nemoci, které způsobují nebo by mohly v EU způsobit vysokou nemocnost případně úmrtnost
  • kde lze výměnou informací poskytnout včasné varování před ohrožením veřejného zdraví
  • vážné nemoci, které by nebyly rozpoznány na vnitrostátní úrovni a u nichž je možné formulovat hypotézy díky shromažďování údajů z více zdrojů
  • nemoci, u kterých jsou k dispozici účinná preventivní opatření mající přínos z hlediska ochrany veřejného zdraví

Další zprávy o zdraví

Sestavované útvary a agenturami EU Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)