Politika

Ukazatele, měřítka úspěšnosti plnění daného cíle (stanoveného například v rámci určité politiky), mohou být kvantitativní nebo kvalitativní povahy. Umožňují nám analyzovat a porovnávat výsledky napříč skupinami obyvatelstva nebo geografickými oblastmi. Mohou také posloužit při určování politických priorit. Ukazatele zdraví vycházející ze spolehlivých, porovnatelných údajů jsou základem při vytváření strategií a politik pro zlepšení zdraví Evropanů a pro sledování jejich provádění.

Evropská komise publikuje různé soubory ukazatelů a údajů týkajících se zdraví, které se budou i nadále využívat a rozšiřovat v reakci na nové zdravotní otázky.

Informační strategie v oblasti zdraví

  • Odborná skupina pro údaje o zdraví (EGHI) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) je poradní orgán složený ze zástupců všech členských států, jehož úkolem je podporovat provádění strategie v oblasti zdraví ohledně poskytování informací.
  • Společné výzkumné středisko (JRC) Evropské komise řídí jménem GŘ SANTE Evropský systém informací o rakovině (ECIS).

Ukazatele zdraví v EU

Jedním z cílů Komise je získat porovnatelné údaje o zdraví, o návycích, které se zdravím souvisí, o onemocněních a zdravotnických systémech.

Přitom je třeba vycházet ze společných ukazatelů, na jejichž definicích, shromažďování a používání se členské státy EU vzájemně dohodly.

Mezinárodní klasifikace

Je naprosto nezbytné jednotně používat mezinárodně schválené klasifikační systémy Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , společné pojmy a definice, pokud se údaje mají zaznamenávat a kodifikovat normalizovaným způsobem, aby bylo možné ukazatele vytvořené na základě takových údajů porovnávat.