Europejski Fundusz Społeczny

Odkryj EFS

Od 1957 r. EFS pomógł milionom Europejczyków znaleźć zatrudnienie, zdobyć nowe kwalifikacje i zmienić pracę na lepszą. Dowiedz się więcej o EFS: czym się zajmuje, w jaki sposób pomaga ludziom i kto może skorzystać z jego wsparcia. Czytaj dalej

EFS w państwach członkowskich

Państwa członkowskie i regiony UE rozporządzają środkami z budżetu EFS w odpowiedzi na rozmaite, stojące przed nimi wyzwania związane z zatrudnieniem. W tej sekcji można zapoznać się z programami operacyjnymi państw członkowskich w ramach EFS, ich priorytetami, funduszami oraz odniesionymi sukcesami.