Fondul Social European

Descoperiti FSE

Începând cu 1957, FSE a ajutat milioane de cetăţeni europeni să se angajeze, să dobândească abilităţi noi şi să obţină slujbe mai bune. Informaţi-vă despre FSE: cu ce se ocupă, cum oferă ajutorul şi cine sunt beneficiarii. Detalii

FSE în statele membre

Statele membre şi regiunile UE administrează fondurile FSE, pentru a face faţă diverselor provocări legate de ocuparea forţei de muncă. Această secţiune este dedicată programelor operaţionale ale FSE pentru statele membre, priorităţilor, finanţării şi succeselor acestora.