Europees Sociaal Fonds

Ontdek het ESF

Sinds 1957 heeft het ESF miljoenen Europeanen geholpen met het vinden van een baan, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het doorgroeien naar betere banen. Kom meer te weten over het ESF, over wat het doet, hoe het helpt en wie geholpen wordt. Meer lezen

ESF in de lidstaten

De EU-lidstaten en de regio’s beheren de ESF-middelen om het hoofd te kunnen bieden aan de uiteenlopende uitdagingen inzake werkgelegenheid waarmee zij geconfronteerd worden. Deze rubriek biedt een overzicht van de operationele programma’s van het ESF in de lidstaten alsook van de prioriteiten en de financiering ervan. Tot slot wordt ook aandacht besteed aan de successen die in het verleden werden geboekt.