Euroopan sosiaalirahasto

Tutustu ESR:ään

Vuodesta 1957 lähtien ESR on auttanut eurooppalaisia löytämään työtä, oppimaan uusia taitoja ja saamaan parempia työpaikkoja. Tutustu ESR:n toimintaan: mitä se tekee, kuinka se auttaa ja kuka siitä hyötyy. Lue lisää

ESR jäsenvaltioissa

EU:n jäsenvaltiot hallinnoivat ESR:n varoja ja käyttävät niitä erilaisten työllisyyteen liittyvien ongelmiensa ratkaisemiseksi. Tässä osiossa voit lukea jäsenvaltioiden ESR:ää koskevista toimenpideohjelmista, niiden painopisteistä, rahoituksesta ja onnistumisesta.