Ciste Sóisialta na hEorpa

Fionn an CSE

Ón mbliain 1957 i leith chuidigh CSE leis na milliúin Eorpach poist a fháil, scileanna nua a fhoghlaim agus poist níos fearr a aimsiú dóibh féin. Faigh amach faoi CSE: gach a ndéanann sé, an chaoi a gcuidíonn sé le daoine, agus na daoine a dtéann sé chun tairbhe dóibh. Lean ort

CSE sna Ballstáit

Bainistíonn Ballstáit an AE agus na réigiúin cistí CSE chun déileáil leis na dúshláin éagsúla fostaíochta a bhíonn rompu. Tá rochtain le fáil sa mhír seo ar chláir oibriúcháin CSE na mBallstát, ar a dtosaíochtaí, ar a gcistí agus ar na nithe a d’éirigh leo a chur i gcrích.