Fond Soċjali Ewropew

Niskopru l-FSE

Sa mill-1957, il-FSE għen lil miljuni ta’ Ewropej sabiex isibu xogħol, jakkwistaw ħiliet ġodda u jsibu xogħol aħjar. Kun af dwar il-FSE: x’jagħmel, kif jgħin u min jista’ jibbenefika minnu. Aqra aktar

IL-FSE fl-Istati Membri

L-Istati Membri u r-reġjuni tal-UE jimmaniġġjaw il-fondi tal-FSE, sabiex jindirizzaw l-isfidi diversi tal-impjiegi li huma jħabbtu wiċċhom magħhom. Din it-taqsima tagħti aċċess għall-programmi operattivi tal-FSE tal-Istati Membri, il-prijoritajiet tagħhom, l-iffinanzjar tagħhom u s-suċċessi tagħhom.