Evropský sociální fond

Objevte ESF

Od roku 1957 pomohl ESF milionům Evropanů získat práci, osvojit si nové dovednosti a najít lepší pracovní místo. Přečtěte si něco o ESF: co dělá, jak pomáhá a kdo z toho má užitek. Pokračovat ve čtení

ESF v clenských státech

Finanční prostředky v ESF spravují členské státy a regiony EU a využívají je při zvládání různých potíží v oblasti zaměstnanosti. Tato část informuje o operačních programech ESF v členských státek, o jejich prioritách, financování a úspěších.