Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ανακαλύψτε το ΕΚΤ

Από το 1957, το ΕΚΤ έχει βοηθήσει εκατομμύρια Ευρωπαίους να βρουν μια θέση εργασίας, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, και να εξασφαλίσουν καλύτερες θέσεις εργασίας. Μάθετε για το ΕΚΤ: τι κάνει, πώς βοηθάει, και ποιους ευνοεί. Read more

Το ΕΚΤ στα κράτη μέλη

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες της Ε.Ε. διαχειρίζονται τους πόρους του ΕΚΤ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα διαφορετικά θέματα απασχόλησης που αντιμετωπίζουν. Το παρόν κεφάλαιο παρέχει πρόσβαση στα επιχειρησιακά προγράμματα ΕΚΤ των κρατών μελών, τις προτεραιότητές τους, τη χρηματοδότησή τους και τις επιτυχίες τους.