Európsky sociálny fond

Spoznajte ESF

Od roku 1957 pomohol ESF miliónom Európanov zamestnať sa, získať nové zručnosti a nájsť si lepšie pracovné miesta. Spoznajte ESF: čo robí, ako pomáha a komu prináša výhody. Viac...

ESF v clenských štátoch

Členské štáty EÚ a regióny spravujú finančné prostriedky z ESF za účelom riešiť rozmanité výzvy v oblasti zamestnanosti, ktorým čelia. Táto časť poskytuje prístup k operačným programom ESF jednotlivých členských štátov, ich prioritám, financovaniu a úspechom.