Europeiska socialfonden

Upptäck ESF

Alltsedan 1957 har miljontals européer lärt sig nya färdigheter och fått nya och bättre arbeten tack vare ESF. Lär dig mer om ESF och dess verksamhet, vilken hjälp som kan erbjudas och vem som kan dra nytta av den. Läs mer

ESF i medlemsstaterna

Det är EU:s medlemsstater och regioner som administrerar ESF-medlen, för att tackla de många olika utmaningar man ställs inför. I det här avsnittet finns information om medlemsstaternas operativa program, deras finansiering, prioriteringar och framgångar.