Euroopa Sotsiaalfond

Lähem tutvus: ESF

Alates 1957. aastast on ESF aidanud miljonitel eurooplastel pääseda tööle, omandada uusi oskusi ja leida paremaid töökohti. ESFi kohta lähemalt: millega fond tegeleb, kuidas abistab ja kellele abi pakub? Lisalugemist

ESF liikmesriikides

ESFi vahendeid haldavad ELi liikmesriigid ja piirkonnad, lahendades nende abil kõikvõimalikke tööhõivega seotud probleeme. Selle rubriigi kaudu saab tutvuda ESFi rakenduskavadega liikmesriikides, nende prioriteetide, rahastamise ja kordaminekutega.