Subjekty riešenia sporov

Všetky subjekty riešenia sporov uvedené na tomto webovom sídle ponúkajú mimosúdne urovnania sporov. Všetky spĺňajú normy kvality v oblasti spravodlivosti, účinnosti a dostupnosti.

Každý subjekt riešenia sporov má svoje vlastné pravidlá a postupy. Je to zvyčajne lacnejšie a rýchlejšie, ako ísť na súd.