Práva spotrebiteľov

Práva spotrebiteľov

Vaše práva týkajúce sa nakupovania, telekomunikácií, internetu, finančných produktov a služieb, nespravodlivého zaobchádzania, zásobovania energiou, riešenia spotrebiteľských sporov.

Označenie CE a bezpečnosť výrobkov

Označenie CE a bezpečnosť výrobkov

Poradenstvo pre spotrebiteľov o bezpečnosti výrobkov a označení CE.

Sustainable consumption

Sustainable consumption

Policy-relevant insights on the consumers' engagement in the circular economy