Úlohy

GR JUST pripravuje a uskutočňuje politiky Komisie v týchto oblastiach:


Priority

6 priorít Komisie na roky 2019 - 2024


The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and funding programmes:

Justice and Consumers Funding, Tenders

Find out more on funding opportunities and policy areas supported by DG Justice and Consumers.

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – stratégia a ciele útvaru na roky 2016 – 2020

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 131.5 KB

Kontaktné údaje