Navigatsioonitee

Väljaannete kataloog

14/10/2011

Töötervishoiu ja tööohutusega seotud riskid tervishoiusektoris - Ennetustöö ja hea tava juhend

Töötervishoiu ja tööohutusega seotud riskid tervishoiusektoris - Ennetustöö ja hea tava juhend

Käesolevas juhendis keskendutakse kõige olulisemate terviseriskide, eriti bioloogiliste, luu- ja lihaskonnaga seotud, psühhosotsiaalsete ja keemiliste riskide ennetamist käsitlevate tehniliste ja teaduslike teadmiste esitamisele ning asjakohaste, juba jõustatud Euroopa Liidu direktiivide rakendamise toetamisele. Juhendis kirjeldatakse ja selgitatakse tööandjatele töötajate tervise- ja ohutusriske tuvastada aitavate praktiliste vahendite kasutamist ning antakse neile nõu, kuidas rakendada ennetusmeetmeid oma tervishoiuasutustes. Käesolev väljaanne on saadaval trükisena inglise, prantsuse ja saksa keeles ning elektroonilisel kujul kõigis teistes ELi ametlikes keeltes. Väljaandes leiduvad lingid olid asjakohased siis, kui see väljaanne koostati.

Laadi alla PDF
Allalaadimisi: 186341
Catalog N. : KE-31-11-047-ET-N

Kättesaadav kaudi