Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

14/10/2011

Arodveselības un darba drošības riski veselības aprūpes sektorā - Profilakses un labas prakses rokasgrāmata

Arodveselības un darba drošības riski veselības aprūpes sektorā - Profilakses un labas prakses rokasgrāmata

Šīs rokasgrāmatas galvenais mērķis ir sniegt pārskatu par jaunāko tehnisko un zinātnisko informāciju attiecībā uz visnopietnāko risku novēršanu veselības aprūpē, jo īpaši par bioloģiskiem, balsta un kustību aparāta, psihosociāliem un ķīmiskiem riskiem, kā arī atbalstīt attiecīgo spēkā esošo Kopienas direktīvu īstenošanu. Tajā īsumā izklāstīti un izskaidroti praktiski instrumenti, kas sniedz atbalstu darba devējiem, nosakot veselības un drošības riskus saviem darba ņēmējiem, un ievirzi par profilakses pasākumu īstenošanu viņu veselības aprūpes iestādēs. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama angļu, franču un vācu valodā, bet elektroniskā veidā — visās pārējās oficiālajās ES valodās. Manuskriptu pabeigšanas brīdī šīs publikācijas saites bija pareizas.

Lejupielādēt PDF
Lejupielāžu skaits: 191581
Catalog N. : KE-31-11-047-LV-N

Pieejams