Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Catalogus van publicaties

14/10/2011

Risico’s op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk in de gezondheidszorg - Gids voor preventie en goede praktijken

Risico’s op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk in de gezondheidszorg - Gids voor preventie en goede praktijken

Deze gids is hoofdzakelijk gericht op het verstrekken van actuele technische en wetenschappelijke kennis over de preventie van de belangrijkste risico’s in de gezondheidszorg, met name biologische, psychosociale en chemische risico’s en risico’s van aandoeningen aan het bewegingsapparaat, en op de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de geldende EU‑richtlijnen ter zake. Er worden praktische instrumenten beschreven en toegelicht die werkgevers helpen bij het identificeren van de risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers en die hen begeleiden bij de uitvoering van preventiemaatregelen in hun gezondheidszorginstelling. Deze publicatie is beschikbaar op papier in het Engels, Frans en Duits en in een elektronische versie in alle andere officiële talen van de EU. De links in deze publicatie klopten toen de tekst werd afgesloten.

Downloaden in PDF-formaat
Downloads: 188877
Catalog N. : KE-31-11-047-NL-N

Verkrijgbaar bij