Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Katalgu tal-pubblikazzjonijiet

14/10/2011

Riskji għas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol fis-settur tal-kura tas-saħħa

Riskji għas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol fis-settur tal-kura tas-saħħa

L-għan ewlieni ta’ din il-gwida hija li tippreżenta għarfien tekniku u xjentifiku aġġornat dwar il-prevenzjoni tal-aktar riskji sinifikanti fil-kura tas-saħħa, speċjalment riskji bijoloġiċi, muskoloskeletali, psikosoċjali u kimiċi, u biex tappoġġja l-implimentazzjoni tad-direttivi tal-Unjoni Ewropea rilevanti fis-seħħ. F’din il-gwida huma deskritti u kkjarifikati l-istrumenti prattiċi biex jappoġġjaw lil dawk li jħaddmu fl-identifikazzjoni tar-riskji għas-saħħa u s-sigurtà tal-impjegati tagħhom u biex jiggwidawhom fl-implimentazzjoni ta’ miżuri preventivi fil-faċilitajiet talkura tas-saħħa tagħhom. Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż u f’format elettroniku fil-lingwi uffiċjali l-oħra kollha tal-UE. Il-links f'din il-pubblikazzjoni kienu korretti meta tlesta l-manuskritt.

Niżżel il-PDF
Materjal li tista' tniżżel: 189237
Catalog N. : KE-31-11-047-MT-N

Disponibbli f'