Sti

Publikationskatalog

14/10/2011

Arbejdsmiljørisici i sundhedssektoren - Vejledning i forebyggelse og god praksis

Arbejdsmiljørisici i sundhedssektoren - Vejledning i forebyggelse og god praksis

Hovedformålet med denne vejledning er at fremlægge ajourført teknisk og videnskabelig viden om forebyggelse af de største risici inden for sundhedspleje, navnlig biologiske, muskel- og skeletrelaterede, psykosociale og kemiske, og at støtte gennemførelsen af de relevante gældende EU-direktiver. Der gives en beskrivelse af praktiske instrumenter, som kan hjælpe arbejdsgiverne med at identificere de arbejdsmiljømæssige risici for deres ansatte og kan vejlede dem i gennemførelsen af forebyggende foranstaltninger i deres sundhedsinstitutioner. Denne publikation findes i trykt version på engelsk, fransk og tysk og i elektronisk version på alle andre officielle EU-sprog. Links i denne publikation var korrekte, da manuskriptet blev afsluttet.

Download pdf
Downloadninger: 186421
Catalog N. : KE-31-11-047-DA-N

Findes i