Cosán nascleanúna

Cead cónaithe

Oibrithe

Daoine atá fostaithe i dtír eile san AE, tá cead acu cónaí ansin. Tá cead ag lorgairí post fanacht i dtír eile fad is atá post á lorg acu. (Féach an ceart chun post a lorg)

Féadfaidh an tír aíochta a cheangal orthu, mar "oibrithe imirceacha AE"", clárú leis na húdaráis mar chónaitheoirí. (Féach Treoir 2004/38/CE )

Foirmiúlachtaí eile dlí agus riaracháin, braitheann siad ar fhad an lonnaithe – suas go dtí 3 mhí, breis is 3 mmhí nó buan.

Baill teaghlaigh

Na baill seo a leanas de theaghlach oibrí, tá ceart cónaithe acu sa tír chéanna ] , is cuma cad is náisiúntacht dóibh:

  • céile
  • páirtí cláraithe (ar choinníoll go bpléann an tír aíochta le páirtnéireachtaí cláraithe mar choibéisí an phósta)
  • sliocht atá faoi bhun aois a 21 nó ar cleithiúnaigh iad
  • gaolta cleithiúnacha sa líne suas (m.sh. tuismitheoirí, seantuismitheoirí).

Fairis sin, ní mór do thíortha an AE iontráil agus cónaí na ndaoine seo a leanas a éascú:

  • baill teaghlaigh eile ar cleithiúnaigh iad, nó baill de theaghlaigh an oibrí iad
  • baill teaghlaigh eile ar gá cúram pearsanta dóibh ar fhoras sláinte tromchúiseach
  • páirtí ar cruthaíodh é/í a bheith i gcaidreamh buan leis an oibrí.

I gcás colscartha, pósadh a neamhniú, páirtnéireacht chláraithe a fhoirceannadh, oibrí a éag nó an tír a fhágáil, féadfaidh baill teaghlaigh cead cónaithe a choimeád faoi shainchoinníollacha ar leith.

Foirmiúlachtaí riaracháin