Навигационна пътека

Право на пребиваване

Работници

Лица, работещи в друга държава от ЕС, имат право да пребивават в нея. Търсещите работа също имат право да пребивават в друга стана, докато търсят работа там. (Вижте право на търсене на работа)

Приемащата страна може да поиска от тях в качеството им на „работници мигранти от ЕС“ да се регистрират като пребиваващи пред местните власти. (Вижте Директива 2004/38/ЕО)

Другите правни и административни формалности зависят от продължителността на престоя – до 3 месеца, повече от 3 месеца или постоянен.

Членове на семейството

Следните членове на семейството на работника имат право да пребивават в същата страна] , независимо от тяхната националност:

  • съпруг(а)
  • регистриран партньор (при условие, че според разпоредбите в приемащата страна регистрираното партньорство е еквивалентно на брака)
  • деца на възраст под 21 години или финансово зависими
  • зависими роднини по възходяща линия (например родители, баби и дядовци).

Страните от ЕС трябва също така да улесняват влизането и пребиваването на:

  • други членове на семейството, които са финансово зависими, или членове на домакинството на работника
  • други членове на семейството, които изискват лични грижи поради сериозни здравни проблеми
  • партньор, който има доказано стабилна връзка с работника.

В случаи на развод, анулиране на брака, приключване на регистрираното партньорство, смърт или отпътуване на работника, членовете на семейството могат да запазят правото си на пребиваване при определени условия.

Административни формалности