Aan een vriend sturen
RSS
google +
Versie om af te drukken

Nieuwsbrief Gezondheid-EU

Als aanvulling op de grote hoeveelheid informatie op de EU-website voor volksgezondheid biedt de nieuwsbrief tweemaandelijks een selectie van de laatste ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van volksgezondheid, zowel op Europees als op nationaal niveau.

Nummer 185 | Nieuw verslag Health at a Glance: een uitgestoken hand, geen aanklacht

door Xavier Prats Monné, directeur-generaal DG Gezondheid en voedselveiligheid, Europese Commissie

Nummer 184 | Meer maatregelen tegen antimicrobiële resistentie, maar iedereen moet steentje bijdragen

door prof. Benoit Vallet, directeur-generaal Gezondheid, ministerie Sociale zaken en gezondheid, Frankrijk

Nummer 183 | Orgaandonatie en -transplantatie in de EU: Vooruitgang, maar nog veel te doen

door Hilde Vautmans, lid van het Europees Parlement (België) en Ivan Jakovčić, lid van het Europees Parlement (Kroatië)

Nummer 182 | Geneesmiddelenbewaking: een EU-brede netwerkervaring

Door Albert van der Zeijden, patiëntenvertegenwoordiger bij het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking en de werkgroep Patiënten en consumenten van het wetenschappelijk comité van het Europees Geneesmiddelenbureau

Abonneer u op de nieuwsbrief:

Mocht u zich al voor een van de nieuwsbrieven van de Europese Commissie hebben opgegeven, wijzig dan uw abonnement.
Als u zich nog niet voor een nieuwsbrief van de Commissie hebt opgegeven, maak dan een account aan.