Wyślij do znajomego
RSS
google +
Wersja do druku

Elektroniczny biuletyn informacyjny portalu „Zdrowie-UE”

Elektroniczny biuletyn informacyjny – dodatek do portalu Komisji poświęconego zdrowiu publicznemu – przedstawia dwa razy w miesiącu aktualności z dziedziny zdrowia publicznego, w tym informacje na temat działań realizowanych w Europie i na świecie.

Wydanie 185 | Nowe sprawozdanie „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Podać pomocną dłoń zamiast wytykać palcem

Autor: Xavier Prats Monné, dyrektor generalny DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Komisja Europejska

Wydanie 184 | Zwiększamy wysiłki na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, jednak każdy musi w nich uczestniczyć

Autor: prof. Benoit Vallet, dyrektor generalny ds. zdrowia, Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia, Francja

Wydanie 183 | Dawstwo i przeszczepianie narządów w UE – są postępy, ale pozostało jeszcze wiele do zrobienia

Hilde Vautmans, posłanka do Parlamentu Europejskiego (Belgia), oraz Ivan Jakovčić, poseł do Parlamentu Europejskiego (Chorwacja)

Wydanie 182 | Nadzór nad bezpieczeństwem leków: sieć na skalę ogólnoeuropejską

Albert van der Zeijden, przedstawiciel pacjentów w Komitecie ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii oraz grupy roboczej pacjentów i konsumentów w ramach komitetu naukowego Europejskiej Agencji Leków

Jak zaprenumerować biuletyn „Zdrowie-UE”

Jeśli otrzymują już Państwo jeden z biuletynów Komisji, wystarczy rozszerzyć swoje zamówienie.
Jeśli jeszcze nie wpisali się Państwo na żadną listę mailingową Komisji, proszę założyć konto.