Saada sõbrale
RSS
google +
Trükiversioon

Tervis-EL e-uudiskiri

Euroopa Komisjoni tervishoidu käsitleval veebisaidil leiduvat teavet täiendab e-uudiskiri, milles avaldatakse kaks korda kuus valik viimastest tervishoiuteemalistest uudistest ning meetmetest nii ELi kui rahvusvahelisel tasandil.

Viimati muudetud 182 | Ravimiohutuse järelevalve: kogu ELi hõlmava võrgustiku kogemus

Albert van der Zeijden, patsientide esindaja ravimiohutuse riskihindamise komitees ning Euroopa Ravimiameti teaduskomitee patsientide ja tarbijate töörühmas

Viimati muudetud 181 | Suurem valvsus inimpäritoluga ainete valdkonnas kõikjal ELis

Alessandro Nanni Costa, Itaalia Riikliku Elundisiirde Keskuse peadirektor ja Giancarlo Liumbruno Itaalia Riikliku Verekeskuse peadirektor

Viimati muudetud 180 | Valmisolek piiriüleste terviseohtude puhul

John F. Ryan, Euroopa Komisjoni rahvatervise ja kriisijuhtimise direktoraadi direktor

Viimati muudetud 179 | Tervis kõigile ja kõik tervishoiule! EL aitab liikmesriikidel optimeerida oma tervishoiusüsteeme

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi asepeadirektor Martin Seychell

Tellige e-uudiskiri

Kui olete juba tellinud mõne Euroopa Komisjoni uudiskirja, siis palun muutke oma tellimust.
Kui te veel ei ole tellinud ühtegi Euroopa Komisjoni uudiskirja, siis palun looge oma konto.

Tellige meie RSS-uudisvooge:

Ajakohastatud teave otse teie arvutis.

Teenus on kättesaadav 22 ELi ametlikus keeles:

- Tervis-EL e-uudiskiri

Mis on uudisvood?
Uudisvood võimaldavad teil näha, millal veebisaidile on lisatud uut sisu. Saate näha viimaseid pealkirju ja videoid ühes kohas kohe pärast nende avaldamist, vajaduseta külastada asjaomast veebisaiti.
RSS-uudisvoogude vaatamiseks on vaja alla laadida RSS-lugeja. Lugege täiendavalt RSS-uudisvoogude kohta Wikipedias.