Saada sõbrale
RSS
google +
Trükiversioon

Tervis-EL e-uudiskiri

Euroopa Komisjoni tervishoidu käsitleval veebisaidil leiduvat teavet täiendab e-uudiskiri, milles avaldatakse kaks korda kuus valik viimastest tervishoiuteemalistest uudistest ning meetmetest nii ELi kui rahvusvahelisel tasandil.

Viimati muudetud 185 | Uus „Health at a Glance“ aruanne: abikäe ulatamine, mitte näpuga näitamine

Xavier Prats Monné, Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi peadirektor

Viimati muudetud 184 | Jõupingutused antimikroobikumiresistentsuse valdkonnas muutuvad tõhusamaks, kuid kõik peavad andma oma panuse

Professor Benoit Vallet, Prantsusmaa sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi tervishoiuosakonna peadirektor

Viimati muudetud 183 | Elundidoonorlus ja -siirdamine ELis – edusamme on tehtud, kuid pikk maa on veel käia.

Hilde Vautmans, Euroopa Parlamendi liige Belgiast, ning Ivan Jakovčić, Euroopa Parlamendi liige Horvaatiast

Viimati muudetud 182 | Ravimiohutuse järelevalve: kogu ELi hõlmava võrgustiku kogemus

Albert van der Zeijden, patsientide esindaja ravimiohutuse riskihindamise komitees ning Euroopa Ravimiameti teaduskomitee patsientide ja tarbijate töörühmas

Tellige e-uudiskiri

Kui olete juba tellinud mõne Euroopa Komisjoni uudiskirja, siis palun muutke oma tellimust.
Kui te veel ei ole tellinud ühtegi Euroopa Komisjoni uudiskirja, siis palun looge oma konto.