Saada sõbrale
RSS
google +
Trükiversioon

Tervis-EL e-uudiskiri

Euroopa Komisjoni tervishoidu käsitleval veebisaidil leiduvat teavet täiendab e-uudiskiri, milles avaldatakse kaks korda kuus valik viimastest tervishoiuteemalistest uudistest ning meetmetest nii ELi kui rahvusvahelisel tasandil.

Viimati muudetud 136 | Solidaarsus ja võrdõiguslikkus: Euroopa tasandi koostöö tervishoiutehnoloogia hindamise alal, et aidata luua võrdne juurdepääs tervishoiuteenustele

François Houÿez, EURORDISe raviteabe ja juurdepääsu küsimuste direktor ja tervisepoliitika nõustaja ning EUnetHTA sidusrühmade foorumi kaasesimees

Viimati muudetud 134 | Me oleme nüüd täielikult varustatud spordiklubi liikmed: kasutagem siis neid uusi masinaid!

Ursula O’Dwyer, tervise edendamise poliitika nõunik, tervise edendamise poliitika osakond, Iirimaa tervishoiuministeerium

Viimati muudetud 133 | Kontrollime uuendusi, et kaitsta rahvatervist

Tervise- ja keskkonnariskide teaduskomitee esimees Colin R. Janssen, Ph.D

Tellige e-uudiskiri

Kui olete juba tellinud mõne Euroopa Komisjoni uudiskirja, siis palun muutke oma tellimust.
Kui te veel ei ole tellinud ühtegi Euroopa Komisjoni uudiskirja, siis palun looge oma konto.

Saatke teateid oma ürituste ja uudiste kohta:

Teil on võimalus tutvustada oma ELi hõlmavaid terviseteemalisi uudiseid ja üritusi Euroopa Komisjoni rahvatervise portaalis (täitke elektrooniline vorm).

Tellige meie RSS-uudisvooge:

Ajakohastatud teave otse teie arvutis.

Teenus on kättesaadav 22 ELi ametlikus keeles:

- Tervis-EL e-uudiskiri

Teenus on kättesaadav ainult inglise keeles:

- Igapäevased uudisedrahvatervise teemal Euroopa tasandil

- Saage teavet sündmuste kohtaiga kuu esimesel päeval. Saate teavet sündmuste kohta, mis toimuvad sama kuu 15. ja järgmise kuu 14. kuupäeva vahel.

Mis on uudisvood?
Uudisvood võimaldavad teil näha, millal veebisaidile on lisatud uut sisu. Saate näha viimaseid pealkirju ja videoid ühes kohas kohe pärast nende avaldamist, vajaduseta külastada asjaomast veebisaiti.
RSS-uudisvoogude vaatamiseks on vaja alla laadida RSS-lugeja. Lugege täiendavalt RSS-uudisvoogude kohta Wikipedias.