Saada sõbrale
RSS
google +
Trükiversioon

Tervis-EL e-uudiskiri

Euroopa Komisjoni tervishoidu käsitleval veebisaidil leiduvat teavet täiendab e-uudiskiri, milles avaldatakse kaks korda kuus valik viimastest tervishoiuteemalistest uudistest ning meetmetest nii ELi kui rahvusvahelisel tasandil.

Viimati muudetud 185 | Uus „Health at a Glance“ aruanne: abikäe ulatamine, mitte näpuga näitamine

Xavier Prats Monné, Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi peadirektor

Viimati muudetud 184 | Jõupingutused antimikroobikumiresistentsuse valdkonnas muutuvad tõhusamaks, kuid kõik peavad andma oma panuse

Professor Benoit Vallet, Prantsusmaa sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi tervishoiuosakonna peadirektor

Viimati muudetud 183 | Elundidoonorlus ja -siirdamine ELis – edusamme on tehtud, kuid pikk maa on veel käia.

Hilde Vautmans, Euroopa Parlamendi liige Belgiast, ning Ivan Jakovčić, Euroopa Parlamendi liige Horvaatiast

Viimati muudetud 182 | Ravimiohutuse järelevalve: kogu ELi hõlmava võrgustiku kogemus

Albert van der Zeijden, patsientide esindaja ravimiohutuse riskihindamise komitees ning Euroopa Ravimiameti teaduskomitee patsientide ja tarbijate töörühmas

Tellige e-uudiskiri

Kui olete juba tellinud mõne Euroopa Komisjoni uudiskirja, siis palun muutke oma tellimust.
Kui te veel ei ole tellinud ühtegi Euroopa Komisjoni uudiskirja, siis palun looge oma konto.

Tellige meie RSS-uudisvooge:

Ajakohastatud teave otse teie arvutis.

Teenus on kättesaadav 22 ELi ametlikus keeles:

- Tervis-EL e-uudiskiri

Mis on uudisvood?
Uudisvood võimaldavad teil näha, millal veebisaidile on lisatud uut sisu. Saate näha viimaseid pealkirju ja videoid ühes kohas kohe pärast nende avaldamist, vajaduseta külastada asjaomast veebisaiti.
RSS-uudisvoogude vaatamiseks on vaja alla laadida RSS-lugeja. Lugege täiendavalt RSS-uudisvoogude kohta Wikipedias.