Poslať priateľovi
RSS
google +
Verzia pre tlač

Elektronický spravodajca Zdravie-EÚ

Elektronický spravodajca obsahovo dopĺňa množstvo informácií, ktoré ponúka portál Komisie o verejnom zdraví, a poskytuje dvakrát do mesiaca výber z najnovších správ a informácií o činnostiach v oblasti verejného zdravia na európskej a medzinárodnej úrovni.

Číslo 152 | Naše zdravie závisí od ich zdravia: dobré plánovanie je kľúčové pre pracovnú silu v oblasti zdravotnej starostlivosti a udržateľné systémy zdravotnej starostlivosti v EÚ

autor: Michel Van Hoegaerden, zodpovedný za jednotnú akciu pre plánovanie a prognózy v súvislosti s pracovnou silou v oblasti zdravotnej starostlivosti, belgická Federálna verejná služba pre zdravie

Číslo 151 | Pomoc odborníkov pomáha zefektívniť investície do zdravia

Profesor Jan De Maeseneer, predseda skupiny odborníkov pre účinné spôsoby investovania do zdravia, profesor všeobecného lekárstva a primárnej zdravotnej starostlivosti na univerzite v Gente v Belgicku

Číslo 150 | Nové smernice EÚ týkajúce sa tkanív a buniek zvyšujú bezpečnosť, je to však len začiatok

Autor: Dr. Peter Liese, poslanec EP, koordinátor Európskej ľudovej strany – Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Číslo 149 | Svet bez tuberkulózy – riešenie potrieb zraniteľných skupín

Aljona Kurbatova, riaditeľka oddelenia infekčných chorôb a prevencie zneužívania drog, Národný inštitút rozvoja zdravia

Prihláste sa k odberu elektronického spravodajcu

Ak ste sa už prihlásili k odberu niektorého zo spravodajcov EK, doplňte si do svojho konta odber spravodajcu Zdravie – EÚ.
Ak ešte žiadneho spravodajcu neodoberáte, vytvorte si vlastné konto.

Navrhnite vlastné podujatia a správy

Na portáli EÚ o verejnom zdraví môžete informovať európsku verejnosť o svojich celoeurópskych podujatiach a správach v oblasti zdravia (vyplňte elektronický formulár).

Prihláste sa k odberu správ z nášho RSS kanála

Správy budú zasielané priamo do vášho počítača.

Túto službu poskytujeme v 22 úradných jazykoch EÚ.

Elektronický spravodajca Zdravie – EÚ

Táto služba je k dispozícii iba v angličtine.

Denné aktualityo verejnom zdraví na európskej úrovni.

Prvý deň v mesiaci dostanete informácie o podujatiach, ktoré sa uskutočnia medzi 15. dňom daného mesiaca a 14. dňom nasledujúceho mesiaca.

Čo je RSS?
Prostredníctvom RSS kanálu získate prehľad o nových príspevkoch na našich webových lokalitách bez toho, aby ste ich museli navštíviť. Dostanete nové správy a videá okamžite po ich zverejnení.
Aby ste mohli prijímať správy z RSS kanálu, musíte si stiahnuť tzv. RSS čítačku. Prečítajte si viac o RSS na stránkach Wikipedie.