Poslať priateľovi
RSS
google +
Verzia pre tlač

Elektronický spravodajca Zdravie-EÚ

Elektronický spravodajca obsahovo dopĺňa množstvo informácií, ktoré ponúka portál Komisie o verejnom zdraví, a poskytuje dvakrát do mesiaca výber z najnovších správ a informácií o činnostiach v oblasti verejného zdravia na európskej a medzinárodnej úrovni.

Číslo 185 | Nová správa Zdravie v skratke: pomáhať, nie obviňovať

Xavier Prats Monné, generálny riaditeľ GR pre zdravie a bezpečnosť potravín, Európska komisia

Číslo 184 | Úsilie zamerané na boj proti antimikrobiálnej rezistencii sa zintenzívňuje, ale zapojiť sa musí každý

prof. Benoit Vallet, generálny riaditeľ pre zdravie, ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctva, Francúzsko

Číslo 183 | Darcovstvo orgánov a transplantácie v EÚ – dosiahnutý pokrok a kus cesty stále pred nami

Hilde Vautmansová, poslankyňa Európskeho parlamentu – Belgicko a Ivan Jakovčić, poslanec Európskeho parlamentu – Chorvátsko

Číslo 182 | Farmakovigilancia: skúsenosti v rámci celoeurópskej siete

Albert van der Zeijden, zástupca pacientov vo Výbore pre hodnotenie farmakovigilančných rizík a v pracovnej skupine vedeckého výboru EMA pre pacientov a spotrebiteľov