Aan een vriend sturen
RSS
google +
Versie om af te drukken

Nieuwsbrief Gezondheid-EU

Nummer 159 | Een halve eeuw Europese farmaceutische wetgeving

Door Fernand Sauer, voormalig directeur van het directoraat Volksgezondheid van de Europese Commissie en voormalig directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau

Nummer 158 | De Europese Unie versterkt haar strijd tegen kanker

Dr. Tit Albreht, Sloveens Nationaal instituut voor volksgezondheid

Nummer 157 | Nieuw onlinesysteem vereenvoudigt subsidieaanvragen voor het gezondheidsprogramma

door Jacques Remacle, hoofd gezondheid van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding

Nummer 156 | Echte schoonheid zit van binnen, cosmetica beter niet!

door dr. Qasim Chaudhry, vicevoorzitter van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid en voorzitter van de Werkgroep nanomaterialen in cosmetische producten.

Nummer 155 | De EU wordt groter, maar ook onze verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid

door Martin Seychell, adjunct-directeur-generaal, DG Gezondheid en voedselveiligheid, Europese Commissie

Nummer 154 | Bloeddonoren schenken leven, zij verdienen onze beste zorg

door Karin Kadenbach, Europees Parlementslid en lid van de Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid; voorzitster van de parlementaire werkgroep voor niergezondheid

Nummer 153 | De nieuwe richtlijn over tabaksproducten – Eén jaar later

Door Linda McAvan, lid van het Europees Parlement, rapporteur voor de richtlijn over tabaksproducten

Nummer 152 | Onze gezondheid is afhankelijk van hun gezondheid: goede planning is essentieel voor gezondheidswerkers in Europa en voor duurzame zorgstelsels

door Michel Van Hoegaerden, manager van de Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting, Belgische Federale overheidsdienst Volksgezondheid

Nummer 151 | Deskundigen kunnen helpen om doeltreffend te investeren in gezondheid

door professor Jan De Maeseneer, voorzitter van het Panel van deskundigen over doeltreffende manieren om te investeren in gezondheid, professor Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, Universiteit Gent, België

Nummer 150 | Nieuwe EU-richtlijnen weefsels en cellen: stimulans voor veiligheid maar geen eindstation

Door Dr Peter Liese, lid van het Europees Parlement, Europese Volkspartij, coördinator milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid

Nummer 149 | "Een wereld zonder tbc": geef kwetsbare groepen de nodige aandacht

door Aljona Kurbatova, hoofd van de afdeling infectieziekten en drugspreventie van het Nationaal instituut voor volksgezondheid

Nummer 148 | Nieuw helpt oud – Innovatie schiet de vergrijzende Europese bevolking te hulp

door Peter Portheine, directeur van Brainport Health Innovation

Nummer 147 | Gezond leven voor een gezonde toekomst in de EU

door Guntis Belēvičs, minister van Volksgezondheid van Litouwen

Nummer 146 | Naar betere gezondheidsstelsels: toegankelijker, doeltreffender en robuuster

door Maria Iglesia Gomez, hoofd van de eenheid "Gezondheidsstelsels", Europese Commissie, DG Gezondheid en Voedselveiligheid

Nummer 145 | Gezondheid wereldwijd: "Think global, act local", maar wat doen we op EU-niveau?

Door Andrzej Rys, directeur Gezondheidssystemen en -producten, DG Gezondheid

Nummer 144 | Wetenschappers onderzoeken de mogelijkheden en risico’s van synthetische biologie

door Theo Vermeire, hoofd van de afdeling nanotechnologie, Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nederland

Nummer 143 | Health at a Glance 2014: nauwkeurige controleresultaten als basis voor beleidsbeslissingen

Stefan Schreck, hoofd van de eenheid Gezondheidsinformatie, Europese Commissie, DG Gezondheid en consumenten

Nummer 142 | Geestelijke gezondheid: Laten we plannen in daden omzetten

door José Miguel Caldas de Almeidam, coördinator van het gemeenschappelijk optreden inzake geestelijke gezondheid en welzijn

Nummer 141 | Hiv/aids - 10e jaar Verklaring van Dublin: tijd voor reflectie, niet voor zelfgenoegzaamheid

door Anna Marzec-Bogusławska M.D., M.P.H., directeur van het Poolse nationale aidscentrum

Nummer 140 | Verzorg jezelf, slik geen antibiotica: verstandig gebruik van antibiotica

Door Martin Seychell, adjunct-directeur-generaal Consumenten en gezondheid bij de Europese Commissie (directoraten B, C en D)

Nummer 139 | Gezondheid in het Middellandse Zeegebied: Intensievere samenwerking tussen gezondheidssystemen bevordert solidariteit en groei

door Davide Lecchini, attaché voor gezondheid, geneesmiddelen en voedsel bij de Permanente Vertegenwoordiging van Italië bij de EU

Nummer 138 | Het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden: sneller naar het doel

door Maddalena Illario, MD, PhD, Federico II-universiteit en -ziekenhuis, Napels

Nummer 136 | Solidariteit en gelijke kansen: Europese samenwerking bij de beoordeling van gezondheidstechnologie maakt gezondheidszorg toegankelijker

Door François Houÿez, directeur informatie over en toegang tot zorg bij EURORDIS, adviseur gezondheidsbeleid, en covoorzitter van het forum van belanghebbenden van EUNetHTA.

Nummer 135 | De Europese Unie zet zich in voor de bestrijding van ebola

Door Tonio Borg, Europees commissaris voor gezondheid

Nummer 134 | Wij zijn allemaal lid geworden van een luxe fitnessclub: nu moeten we met die toestellen aan de slag!

Door Ursula O’Dwyer, beleidsadviseur Gezondheidsbevordering, afdeling Gezondheidsbeleid, ministerie van Volksgezondheid van Ierland

Nummer 133 | Bescherm de volksgezondheid: volg innovaties op de voet

door Colin R. Janssen Ph.D., voorzitter van het Wetenschappelijk Comité voor gezondheids- en milieurisico’s

Nummer 132 | Gezamenlijke inkoop vaccins en geneesmiddelen wordt realiteit in EU

door Paola Testori Coggi, directeur-generaal Gezondheid en consumentenzaken

Nummer 131 | Mededeling van de Commissie over doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidsstelsels

door Nathalie Chaze, hoofd van de eenheid Gezondheidszorgstelsels, DG SANCO

Nummer 130 | Nieuwe tabaksrichtlijn: een stap vooruit voor het Europese volksgezondheidsbeleid

door Tonio Borg, Europees commissaris voor gezondheid

Nummer 129 | eGezondheidszorg, van belofte naar realiteit

Dr. Clemens Martin Auer, covoorzitter e-gezondheidsnetwerk en directeur-generaal van het ministerie van gezondheid, Oostenrijk

Nummer 128 | De beste gezondheidsjournalistiek in Europa voor het voetlicht

Door Tonio Borg, Europees commissaris voor gezondheid

Nummer 127 | EU zet zich in tegen chronische ziekten

Tonio Borg, EU-commissaris voor Gezondheid

Nummer 126 | Derde gezondheidsprogramma zorgt voor optimale samenwerking

Tonio Borg, Europees commissaris voor gezondheid

Nummer 125 | Dag van de zeldzame ziekten 2014: Samenwerken voor betere zorg in heel Europa

Yann Le Cam, Chief Executive Officer EURORDIS (Europese organisatie voor zeldzame ziekten)

Nummer 124 | New EU tobacco control measures

Linda McAvan, Member of the European Parliament, Rapporteur on the Tobacco Products Directive

Nummer 123 | Richtlijn vervalste geneesmiddelen: meer veiligheid in verband met geneesmiddelen in de EU

door Paola Testori Coggi, directeur-generaal Gezondheid en consumenten, Europese Commissie

Nummer 122 | Kanker

Door Martin Seychell, adjunct-directeur-generaal Gezondheid en consumentenzaken, Europese Commissie

Nummer 121 | Gezondheidsongelijkheid

Door John F. Ryan, waarnemend directeur van het directoraat Volksgezondheid

Nummer 120 | WCNG: Europeanen beschermen tegen nieuwe gezondheidsrisico's

Prof. Philippe Hartemann, voorzitter van het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's

Nummer 119 | De Europese Antibioticadag promoot het verstandig gebruik van antibiotica in meer dan 40 landen.

Door Marc Springer, directeur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Nummer 118 | Diabetes: de noodzaak van een sectoroverschrijdend EU-beleid

Door João Manuel Valente Nabais, voorzitter van IDF Europe

Nummer 117 | De richtlijn over gezondheidszorg in het buitenland treedt in werking

Door Paola Testori Coggi, directeur-generaal Gezondheid en consumenten, Europese Commissie

Nummer 116 | Geestelijke gezondheid

Door Tonio Borg, Europees commissaris voor gezondheid

Nummer 115 | Discriminatiebestrijding in de gezondheidszorg

Door Tonio Borg, Europees commissaris voor gezondheid

Nummer 114 | EU-maatregelen tegen obesitas en voor gezondere levenswijzen

Door Philippe Roux, eenheidshoofd, DG SANCO, eenheid C4 Gezondheidsdeterminanten

Nummer 113 | Bevolking beter beschermd tegen internationale gezondheidsbedreigingen

Door Tonio Borg, Europees commissaris voor gezondheid

Nummer 112 | Speciale editie – Wetenschappelijke comités

Door prof. Thomas Platzek, voorzitter van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid

Nummer 111 | Gezondheid en uitbreiding van de EU - Kroatië

Door Sylvain Giraud, eenheidshoofd D1 Strategie en internationale vraagstukken, Directoraat D Gezondheidssystemen en -producten, DG Gezondheid en consumenten, Europese Commissie

Nummer 110 | Recht op gezondheid, recht op leven - hiv en mensenrechten

Door Henning Mikkelsen, EU-verbindingsofficier, gezamenlijk programma van de Verenigde Naties inzake hiv/aids (UNAIDS)

Nummer 109 | eHealth Week: voor een gezonder Europa

Door Dr Ambrose McLoughlin, BDS, MBA, Secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid van Ierland

Nummer 108 | Wetenschappelijke adviezen en expertise maken het leven van Europese burgers gezonder en veiliger

Door Paola Testori Coggi, directeur-generaal Gezondheid en consumenten, Europese Commissie

Nummer 107 | Patiëntveiligheid krijgt meer aandacht in alle EU-landen

Martin Seychell, adjunct-directeur-generaal Gezondheid en consumentenzaken

Nummer 106 | Gezondheid is prioriteit in sociaal investeringspakket

Door Paola Testori Coggi, directeur-generaal Gezondheid en consumenten, Europese Commissie

Nummer 105 | Gezondheid van migranten en etnische minderheden, waaronder Roma

Door Isabel de la Mata, bijzonder raadadviseur voor volksgezondheid

Nummer 104 | Gezondheidszorgstelsels – de Europese Dimensie

Door Nathalie Chaze, hoofd van de eenheid Gezondheidszorgstelsels, DG Gezondheid en Consumenten, Europese Commissie

Nummer 103 | 4e EU-prijs voor journalistiek over gezondheid

Door Helmut Brand, professor Europese volksgezondheid, lid van de EU-jury voor de EU-Gezondheidsprijs voor journalisten 2012, voorzitter van de Association of Schools of Public Health in European Region (ASPHER) en voorzitter van het European Health Forum Gastein (EHFG)

Nummer 0 | Een hardere aanpak van tabak in de EU

Door Tonio Borg, Europees commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid

Nummer 101 | Nieuw verslag met indicatoren voor gezondheid en gezondheidsstelsels in 35 landen

Stefan Schreck, hoofd van de eenheid Gezondheidsinformatie, Europese Commissie, DG Gezondheid en consumenten

Nummer 100 | Speciale editie: Gezond ouder worden.

Door Paola Testori, directeur-generaal Gezondheid en consumenten, Europese Commissie

Nummer 99 | Gezondheidszorg – Een stimulans voor de werkgelegenheid

Door Andrzej Rys, directeur Gezondheidssystemen en -producten in het directoraat-generaal Gezondheid en consumenten van de Europese Commissie

Nummer 98 | Geneesmiddelenbewaking - Toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen

Patricia Brunko, eenheidshoofd geneesmiddelen - Vergunningen en het Europees geneesmiddelenagentschap, Europese Commissie, DG Gezondheid en consumenten

Nummer 97 | Vaccinatie van kinderen: veilige en doeltreffende preventie

Door Herta Adam, Eenheid Gezondheidsbedreigingen, Europese Commissie, DG Gezondheid en consumenten

Nummer 96 | Kennis delen om de behandeling van dementie in Europa te verbeteren

Door Dr. Armelle Leperre-Desplanques, projectleider van Alcove – ALzheimer COperative Valuation In Europe

Nummer 95 | Nieuwe regels voor klinische proeven

Door Stefano Soro, hoofd van de eenheid "Geneesmiddelen – kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid", directoraat-generaal Gezondheid en Consumenten, Europese Commissie

Nummer 93 | Heidi, de gezondheidswiki

Stefan Schreck, hoofd van de eenheid Gezondheidsinformatie, Europese Commissie, DG Gezondheid en consumenten

Nummer 92 | 14 juni 2012 Wereldbloeddonordag: "Elke bloeddonor is een held"

Door Dr Dominik Schnichels, eenheidshoofd, Europese Commissie, eenheid SANCO D4: stoffen van menselijke oorsprong en tabaksbestrijding

Nummer 91 | Werelddag zonder tabak: campagne "Ex-rokers zijn niet te stoppen"

Despina Spanou, hoofdadviseur voor het directoraat-generaal voor Gezondheid en consumentenzaken van de Europese Commissie

Nummer 90 | Preventie is het belangrijkst: Europese Week tegen kanker, 25-31 mei 2012

Door dr Wendy Yared, directeur, Association of European Cancer Leagues

Nummer 89 | Conferentie op hoog niveau over de EU-gezondheidsprogramma's: resultaten en toekomstperspectieven

Door John F. Ryan, waarnemend directeur van het directoraat Volksgezondheid

Nummer 88 | Wereldgezondheidsdag 2012: ouder worden en gezondheid

Door Maria Iglesia Gomez, hoofd van de eenheid Innovatie voor gezondheid en consumenten van de Europese Commissie

Nummer 87 | "Health is wealth", gezondheid is rijkdom

Nathalie Chaze, hoofd van de eenheid Gezondheidszorgstelsels (SANCO D2), Europese Commissie

Nummer 86 | Internationale vrouwendag

Isabel de la Mata, Bijzonder raadadviseur voor volksgezondheid bij DG Gezondheid en consumentenzaken

Nummer 85 | De krachten bundelen in de strijd tegen zeldzame ziekten

Ruxandra Draghia-Akli, directeur, directoraat Gezondheid van DG Onderzoek en innovatie, Europese Commissie

Nummer 84 | EU-gezondheidsprijs voor journalisten 2011

Door John Dalli, Europees commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid

Nummer 83 | Maatregelen om de burger beter te beschermen tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

John Ryan, hoofd van de eenheid Gezondheidsbedreigingen, Europese Commissie (SANCO C3)

Nummer 82 | Alcohol, werk en productiviteit

Professor Sir Ian Gilmore, Royal Liverpool Hospital en University of Liverpool

Nummer 81 | Wereldaidsdag 2011: 7 maatregelen, 1 doel: geen besmetting van intraveneuze druggebruikers meer

Marc Springer, directeur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) - Wolfgang Götz, directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA)

Nummer 79 | Internationale wetenschappelijke conferentie over elektromagnetische velden en gezondheid

Laurent Bontoux, Eenheid D5, Risicobeoordeling, Management Officer WCNG

Nummer 78 | Risicobeoordeling bij de Europese Commissie

Door Willem Penning, hoofd van eenheid D5 (Risicobeoordeling), directoraat-generaal Gezondheid en consumentenzaken

Nummer 77 | Het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden: technologie gebruiken voor meer levenskwaliteit

Door Paola Testori Coggi, directeur-generaal Gezondheid en consumenten, Europese Commissie

Nummer 76 | 2e EU-gezondheidsprogramma (2008-2013): resultaten boeken om uw gezondheid te verbeteren

Jacques Remacle, hoofd van de eenheid Gezondheid van het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten (EAHC)

Nummer 75 | Aanvullende en alternatieve geneeskunde voor de zorgbehoeften van Europeanen

Dr. Ton Nicolai, namens CAMDOC, de alliantie van CAM-artsenorganisaties

Nummer 74 | Mind Matters: Geestelijke gezondheid en jongeren in Europa

James Higgins, beleidsmedewerker van het Europees Jeugdforum

Nummer 73 | Tackling Cancer in Europe – Open forum van het Europees partnerschap voor kankerbestrijding

Tina Lipušček, nationaal instituut voor volksgezondheid, Slovenië

Nummer 72 | Internationale dag tegen druggebruik en illegale drughandel (26 juni 2011)

Wolfgang Götz, directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

Nummer 71 | Werelddag zonder tabak – 31 mei 2011

Martin Seychell, adjunct-directeur-generaal Gezondheid en consumentenzaken

Nummer 70 | eHealth Week 2011: Investeren in zorgstelsels van de toekomst

Pēteris Zilgalvis, eenheidshoofd, informatie- en communicatietechnologie voor de gezondheidszorg, Europese Commissie

Nummer 69 | Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk – 28 april 2011

Door Andrew Smith, hoofd van de eenheid Communicatie en Bevordering van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Nummer 68 | Antimicrobiële resistentie: de noodzaak van internationale coördinatie

Dr. Emese Szilagyi, medisch epidemioloog, Nationaal centrum voor epidemiologie, Hongarije.

Nummer 67 | Tuberculosepreventie op zoek naar nieuwe partners

Dr. Kristi Rüütel MD – hiv-deskundige, Nationaal instituut voor volksgezondheid van Estland, afdeling infectieziekten en drugspreventie

Nummer 66 | EU scherpt farmaceuticawetgeving aan om geneesmiddelenvervalsing tegen te gaan

Patricia Brunko, hoofd van de eenheid Farmaceutische producten van het directoraat-generaal Gezondheid en consumenten van de Europese Commissie

Nummer 65 | Voorlichting over gezondheidszorg in het buitenland

Nathalie Chaze, hoofd van eenheid C5 – Gezondheidsstrategie en gezondheidsstelsels

Nummer 64 | Nieuwe EU-richtlijnen voor de screening op colorectale kanker

Dr. Lawrence von Karsa, hoofd van de kwaliteitsborginggroep in de afdeling vroegtijdige opsporing en preventie van het International Agency for Research on Cancer (IARC)

Nummer 62 | De uitdagingen voor risicobeoordelingen en risicobeoordelaars

Jim Bridges, Voorzitter van het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico’s (WCNG)

Nummer 61 | EU-gezondheidsprijs voor journalisten 2010

Paola Testori Coggi, directeur-generaal DG Gezondheid en consumentenzaken

Nummer 60 | Nieuwsbrief Gezondheid-EU Nummer 60 - Voedingsstrategie: een terugblik en de weg vooruit

Despina Spanou, hoofdadviseur voor het directoraat-generaal voor Gezondheid en consumentenzaken van de Europese Commissie

Nummer 59 | Nanomaterialen en risicobeoordeling

Wim de Jong, vicevoorzitter van het wetenschappelijk comité voor nieuwe gezondheidsrisico’s (SCENIHR)

Nummer 58 | Prevalentie en impact van dementie

Door Magda Aelvoet, coördinator European Meeting on Dementia, minister van Staat

Nummer 57 | Het EU-gezondheidsprogramma: een essentieel instrument voor de volksgezondheid

Jose Ramon Biosca De Sagastuy, eenheid Gezondheidsprogramma en kennisbeheer van het directoraat-generaal Gezondheid en consumenten van de Europese Commissie

Nummer 56 | Orgaandonatie en –transplantatie in Europa

Dr. Alessandro Nanni Costa, directeur van het Italiaanse nationale transplantatiecentrum

Nummer 55 | Internationale ouderendag (1 oktober)

Paola Testori Coggi, directeur-generaal DG Gezondheid en consumentenzaken

Nummer 54 | Wie gaat er straks voor de ouderen zorgen?

Andrzej Rys, Directeur volksgezondheid en risicobeoordeling, Europese Commissie

Nummer 53 | Blijf gezond, ook op vakantie!

Andrzej Rys, Directeur volksgezondheid, Europese Commissie

Nummer 52 | Wereldbloeddonordag 2010

Patricia Brunko, hoofd van de eenheid Wetgeving op gezondheidsgebied en internationale kwesties Europese Commissie, directoraat-generaal Gezondheid en consumentenzaken

Nummer 51 | Een gezondheidsbeleid voor de hele wereld

Door Paola Testori Coggi, directeur-generaal Gezondheid en consumentenzaken

Nummer 50 | Europa doet mee aan de Werelddag voor multiple sclerose op 26 mei 2010

Peer Baneke, directeur van de Multiple sclerosis international federation (MSIF) en Dorothea Pitschnau-Michel, voorzitter van het European multiple sclerosis platform (EMSP)

Nummer 48 | Vierde Europese Dag van de patiëntenrechten (18 april 2010)

Melody Ross, directeur van het Active Citizenship Network (ACN)

Nummer 47 | Wereldtuberculosedag – Ngo's helpen bij de bestrijding van tbc

Lilian Severin, directeur van het programma tegen tbc/hiv in gevangenissen

Nummer 46 | Milieu en gezondheid in Europa: 20 jaar van activiteit en vooruitgang

Zsuzsanna Jakab, regionaal directeur WHO-Europa

Nummer 45 | "Patiënten en onderzoekers: partners voor het leven!"

door Yann Le Cam, algemeen directeur van EURORDIS

Nummer 44 | Samen kanker aanpakken

Dr. Sandra Radoš Krnel, Nationaal instituut voor volksgezondheid van Slovenië

Nummer 43 | Maatregelen voor universele toegang halen aids uit isolement

door Denis Haveaux, Liaison Officer van de Europese Unie bij het Gemeenschappelijk VN-programma voor hiv/aids (UNAIDS)

Nummer 42 | Resistentie tegen antibiotica is een wereldwijde bedreiging van de volksgezondheid waarvoor de hele wereld de handen ineen moet slaan

Door Otto Cars MD. PhD, professor, voorzitter van Strama (Zweeds strategisch programma tegen antibioticaresistentie) en directeur van ReAct (actie tegen antibioticaresistentie)

Nummer 41 | EU-gezondheidsprijs voor journalisten 2009

Door Europees commissaris voor Gezondheid, Androulla Vassiliou

Nummer 40 | Geestelijke gezondheid in de eerstelijnszorg

Door Lisette Tiddens Engwirda, permanent comité van Europese artsen (CPME)

Nummer 39 | Europa zet zich in voor mensen met dementie

Jean Georges – Directeur Alzheimer Europe

Nummer 38 | Verstandig zonnend de zomer in

Dr. Jürgen Vogelgesang – Afdeling product- en dienstenveiligheid – DG gezondheid en consumentenbescherming – Europese Commissie

Nummer 37 | Nieuw EU-initiatief voor de gezondheid van jongeren "Wees gezond, wees jezelf"

Androulla Vassiliou, EU-commissaris voor gezondheid

Nummer 36 | Campagne Help 2.0 (2009-2010) op de rails voor Werelddag zonder tabak

Andrzej Rys, directeur Volksgezondheid, Europese Commissie

Nummer 35 | Wereldastmadag – 5 mei 2009

Giovanni Viegi, Directeur van het CNR Institute of Biomedicine and Molecular Immunology – Palermo, Italië

Nummer 33 | Wereldgezondheidsdag – Gezondheid is de grootste rijkdom

Androulla Vassiliou, EU-commissaris voor gezondheid

Nummer 32 | Gecoördineerde maatregelen nodig om tbc in Europa te stoppen

Dr. Tonka Varleva – Hoofd van het directoraat voor de preventie en bestrijding van aids en tbc, en coördinator van het programma voor de verbetering van de tuberculosebestrijding in Bulgarije

Nummer 31 | Geslacht speelt een rol bij gezondheid

Brigitte Triems – voorzitter van de Europese Vrouwenlobby (EVL)

Nummer 30 | E-gezondheidszorg voor individu, samenleving en economie

Door Nicola Bedlington, directeur van het Europees Patiëntenforum

Nummer 29 | Kankerbestrijding is beslist geen hopeloze zaak

Door Hildrun Sundseth, hoofd EU-beleid van de Europese Coalitie van kankerpatiënten

Nummer 28 | Een schoner milieu voor een gezondere toekomst

Door Génon K. Jensen, directeur van de Health & Environment Alliance (HEAL), België

Nummer 27 | Ontwikkeling en uitvoering van het gezondheidsbeleid in de Europese Unie

Monika Kosinska, secretaris-generaal van de European Public Health Alliance

Nummer 26 | Orgaandonatie en –transplantatie – een Europese aanpak

Door Rafael Matesanz, directeur van de Spaanse organisatie voor orgaantransplantatie ONT

Nummer 25 | Antibioticaresistente bacteriën: een prioriteit voor Europa

Prof. B. SCHLEMMER, voorzitter van het Comité National de suivi du Plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques, Frankrijk

Nummer 24 | "Werelddag tegen osteoporose: bewustmaking en beleidswijziging"

Daniel Navid, adviseur International Osteoporosis Foundation

Nummer 22 | Tweede jaarlijkse “Nanotechnology Safety for Success Dialogue Workshop”: communiceren over veiligheid

door Robert Madelin, directeur-generaal Gezondheid en consumenten

Nummer 21 | Europa tegen de ziekte van Alzheimer

Door Florence Lustman, inspecteur-generaal Financiën, belast met de coördinatie van het Franse Alzheimerprogramma 2008-2012

Nummer 20 | Nieuwe grenzen: de toekomstige politieke, culturele en wetenschappelijke uitdagingen voor een betere gezondheid

Prof. Franco Cavallo, voorzitter van het wetenschappelijk comité, 8ste IUHPE European Conference on Health Promotion, Departement Volksgezondheid, Universiteit van Turijn

Nummer 18 | "Gezondheidsstelsels, gezondheid en welvaart: Europa op de goede weg"

Marc Danzon, regionaal directeur WHO-Europa