Sūtīt draugam
RSS
google +
Izdrukas variants

Portāla "Veselība ES" e-biļetens

Papildinot Komisijas sabiedrības veselības portālā ievietotās informācijas bagātīgo klāstu, šis e-biļetens divreiz mēnesī piedāvā jaunākās ziņas un informāciju par pasākumiem veselības aizsardzības jomā kā Eiropas, tā arī pasaules mērogā.

Nr. 157 | Jauna sistēma internetā palīdz vieglāk pieprasīt veselības aizsardzības programmas finansējumu

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūras Veselības nodaļas vadītājs Žaks Remakls

Nr. 156 | Skaistums ir jauks galvenokārt no ārpuses, bet kosmētikai tādai būt nevajadzētu!

Dr. Kasims Šodrī, Patērētāju drošības zinātniskās komitejas priekšsēdētāja vietnieks un Darba grupas attiecībā uz nanomateriāliem kosmētikā priekšsēdētājs

Nr. 155 | ES paplašinoties, mums ir arvien vairāk pienākumu sabiedrības veselības aizsardzības jomā

Eiropas Komisija Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta Veselības nodaļas direktora vietnieks Martins Seišels

Nr. 154 | Asins donori pasniedz dzīvības dāvanu; atmaksāsim viņiem ar visaugstākā līmeņa donoru aprūpi!

Karina Kadebaha (Karin Kadenbach), Eiropas Parlamenta deputāte un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas locekle, EP deputātu grupas nieru veselībai priekšsēdētāja

Abonējiet e-biļetenu!

Ja jūs jau abonējat kādus EK jaunumus, tad, lūdzu, ieviesiet izmaiņas abonementā.
Ja vēl neabonējat nevienus EK jaunumus, lūdzu, izveidojiet savu kontu.

Informējiet mūs par pasākumiem un jaunumiem!

Jums ir arī iespēja reklamēt ES mēroga jaunumus un pasākumus, kas saistīti ar veselību, EK sabiedrības veselības portālā "Veselība ES" (aizpildiet elektronisko veidlapu).

Abonējiet mūsu RSS ziņas!

Saņemiet mūsu jaunākās ziņas tieši savā datorā.

Pakalpojums pieejams Eiropas Savienības 22 oficiālajās valodās:

- Portāla "Veselība ES" e-biļetens

Tikai angļu valodā pieejams pakalpojums:

- Katru dienu jaunākās ziņas par sabiedrības veselību Eiropas līmenī

- Saņemiet informāciju par pasākumiem: katra mēneša pirmajā datumā varat saņemt informāciju par pasākumiem, kas notiek no tā paša mēneša 15. datuma līdz nākamā mēneša 14. datumam.

Kas ir RSS ziņu abonements?
Ar tā palīdzību jūs varat uzzināt, kad tīmekļa vietnes tiek papildinātas ar jaunu informāciju. Jums ir iespēja vienuviet saņemt jaunākos rakstus un videomateriālus uzreiz pēc publicēšanas, neapmeklējot attiecīgo tīmekļa vietni.
Lai abonētu RSS ziņas, lejupielādējiet RSS lasītāju. Par RSS abonementu vairāk varat uzzināt Vikipēdijā.