Sūtīt draugam
RSS
google +
Izdrukas variants

Portāla "Veselība ES" e-biļetens

Papildinot Komisijas sabiedrības veselības portālā ievietotās informācijas bagātīgo klāstu, šis e-biļetens divreiz mēnesī piedāvā jaunākās ziņas un informāciju par pasākumiem veselības aizsardzības jomā kā Eiropas, tā arī pasaules mērogā.

Nr. 179 | Veselību visiem un visi – par veselību! Kā ES palīdz dalībvalstīm optimizēt savas veselības sistēmas

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta vadītāja vietnieks Martins Seišels

Nr. 178 | Vakcinācija — izdari labāko izvēli

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Ksavjē Pratss Monē

Nr. 177 | Endokrīnie disruptori: Komisija rūpējas par sabiedrības un vides veselību

Sabīne Jīlihere, Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ĢD Pārtikas un barības nekaitīguma, inovācijas direktorāta vadītāja

Nr. 176 | Zinātniskās komitejas: apvienošana un jauni locekļi, bet to loma nemainās

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Ksavjē Pratss Monē

Abonējiet e-biļetenu!

Ja jūs jau abonējat kādus EK jaunumus, tad, lūdzu, ieviesiet izmaiņas abonementā.
Ja vēl neabonējat nevienus EK jaunumus, lūdzu, izveidojiet savu kontu.

Abonējiet mūsu RSS ziņas!

Saņemiet mūsu jaunākās ziņas tieši savā datorā.

Pakalpojums pieejams Eiropas Savienības 22 oficiālajās valodās:

- Portāla "Veselība ES" e-biļetens

Kas ir RSS ziņu abonements?
Ar tā palīdzību jūs varat uzzināt, kad tīmekļa vietnes tiek papildinātas ar jaunu informāciju. Jums ir iespēja vienuviet saņemt jaunākos rakstus un videomateriālus uzreiz pēc publicēšanas, neapmeklējot attiecīgo tīmekļa vietni.
Lai abonētu RSS ziņas, lejupielādējiet RSS lasītāju. Par RSS abonementu vairāk varat uzzināt Vikipēdijā.