Sūtīt draugam
RSS
google +
Izdrukas variants

Portāla "Veselība ES" e-biļetens

Papildinot Komisijas sabiedrības veselības portālā ievietotās informācijas bagātīgo klāstu, šis e-biļetens divreiz mēnesī piedāvā jaunākās ziņas un informāciju par pasākumiem veselības aizsardzības jomā kā Eiropas, tā arī pasaules mērogā.

Nr. 185 | Jaunais pārskats par veselību – palīdzēsim, nevis kritizēsim

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta vadītājs Ksavjē Pratss Monē

Nr. 184 | Pūliņi cīņā pret antimikrobo rezistenci pastiprinās, bet malā nedrīkst stāvēt neviens

Francijas Sociālo lietu un veselības ministrijas Veselības nodaļas ģenerāldirektors profesors Benuā Valē [Benoit Vallet]

Nr. 183 | Orgānu ziedošana un transplantācija Eiropas Savienībā – ir vērojams progress, tomēr darāmā vēl daudz

Hilde Vautmansa, Eiropas Parlamenta deputāte no Beļģijas, un Ivans Jakovčičs, Eiropas Parlamenta deputāts no Horvātijas

Nr. 182 | Zāļu drošuma uzraudzība: ES mēroga tīkla pieredze

Pacientu pārstāvis Farmakovigilances riska novērtēšanas komitejā un Eiropas Zāļu aģentūras Zinātniskās komitejas Eiropas pacientu un patērētāju darba grupā Alberts van der Zeidens.