Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden

Met dit proefproject moet de gemiddelde gezonde levensduur van Europeanen tegen 2020 met 2 jaar stijgen door:

  • een betere gezondheid en levenskwaliteit (vooral bij ouderen)
  • duurzame en op lange termijn efficiënte gezondheidssystemen en sociale zekerheidsstelsels
  • een beter concurrentievermogen van de Europese industrie via uitbreiding van de handel op nieuwe markten
De burgers actief en gezond ouder laten worden is een opgave waaraan alle EU-landen moeten meewerken. Het is een gelegenheid voor de EU om zich op te werpen als wereldwijd toonaangevend op dit gebied.

Hoe gaat het partnerschap in zijn werk?

Via samenwerking tussen de Europese Commissie, de EU landen, regio's, de industrie, gezondheids- en sociale werkers, en ouderen- en patiëntenverenigingen.

Dankzij dit partnerschap wordt het leven van ouderen verbeterd, kunnen zij meer bijdragen aan de samenleving en wordt de druk op de gezondheids- en zorgsystemen verlicht. Op termijn draagt het ook bij tot duurzame groei.

Er zijn prioriteiten gesteld in het Strategisch uitvoeringsplan en het Operationeel planpdf van 2001, die zijn aangenomen door de stuurgroep van het partnerschap.

In february 2012 kwam de Commissie met een mededeling Bekijk deze link in een andere taal English (en) over het Europees partnerschap, waarin het haar steun uitsprak voor het innovatieplan. Belanghebbenden werken al samen in actiegroepen om het plan te realiseren.

U kan meewerken aan het partnerschap via het forum voor vernieuwende ideeën.

forum voor vernieuwende ideeën

Politieke achtergrond

Workshops en vergaderingen