Navigointipolku

Lisätyökalut

Komissaarit (2010–2014)

Lisätietoa José Manuel Barroson johtaman toisen komission jäsenistä ja heidän vastuualueistaan.

Kuinka komissiossa työskennellään

Komissio muodostuu 28-jäsenisestä komission kollegiosta, johon kuuluvat myös komission puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Komission jäsenet, joita on yksi kustakin EU-maasta, johtavat komission poliittisia linjauksia viisivuotisen toimikautensa aikana. Kukin komission jäsen vastaa jostakin tietystä EU-politiikan alasta komission puheenjohtajan tehtävänjaon mukaisesti.

Tutustu komissioon

Komissiolla tarkoitetaan sekä komission jäsenten kollegiota että heidän virkamieskuntaansa, joka toimii suureksi osaksi Brysselissä. Komissiolla on myös edustusto jokaisessa EU-maassa.

Ilmoitukset sitoumuksista

Säännöt ja menettelyt