AA+A++Tulostettava versioTulostettava versioSivustokarttaSivustokarttaRSSRSS

Highlights

Eurooppa 2020 pähkinänkuoressa

Eurooppa 2020 on EU:n kymmenvuotinen kasvustrategia. Sen avulla pyritään voittamaan talouskriisi, joka koettelee edelleen monia EU:n talouksia, mutta sillä on muitakin tavoitteita.

Lue lisää

Työnjako

Eurooppa 2020 -strategian toteuttamiseen osallistuvat EU:n toimielimet, jäsenmaat, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta. Jokainen EU:n toimielin on mukana varmistamassa, että EU toteuttaa tarvittavat toimenpiteet Eurooppa 2020...

Lue lisää

Strategian toteuttaminen: talouspolitiikan EU-ohjausjakso

EU-ohjausjakso alkaa, kun komissio esittelee vuotuisen kasvuselvityksensä yleensä vuoden lopulla. Selvityksessä määritetään EU:n painopisteet tulevalle vuodelle kasvun ja työllisyyden edistämiseksi.

Lue lisää

Eurooppa 2020 -strategian toteuttaminen eri EU-maissa

FusionMaps.

Eurooppa 2020

Eurooppa 2020 on EU:n kasvustrategia tulevalle vuosikymmenelle.
Maailma muuttuu koko ajan, ja me haluamme, että EU:sta tulee siinä älykäs, kestävä ja osallistava talous. Nämä kolme toisiaan täydentävää prioriteettia auttavat EU:ta ja sen jäsenmaita saavuttamaan korkean työllisyyden, tuottavuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden.

Käytännön tasolla EU on asettanut viisi kunnianhimoista tavoitetta. Nämä tavoitteet – työllisyyden, innovaatioiden, koulutuksen, syrjäytymisen ehkäisyn sekä ilmasto- ja energiakysymysten alalla – on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Kukin EU-maa on mukauttanut niistä itselleen omat kansalliset tavoitteet. Strategiaa tuetaan konkreettisin toimin EU:n ja jäsenmaiden tasolla.

Eurooppa 2020 (koko teksti)

Uutiset

More