Euroopan komissio työssään

Euroopan komissio edustaa koko EU:n etuja. Se tekee lakiehdotuksia Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle ja valvoo, että EU-maat soveltavat EU-lainsäädäntöä asianmukaisesti.

Sana "komissio" viittaa sekä 28 komissaariin että komissioon EU:n toimielimenä.

Komissiolla on aloiteoikeus tehdä lakiehdotuksia Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston (jäsenmaiden ministerien) hyväksyttäväksi. Useimmiten komission lakialoitteen taustalla on jokin EU:n perussopimuksen mukainen velvoite, mutta komissio voi tehdä aloitteita myös jonkin toisen EU-toimielimen, jäsenmaan tai sidosryhmän pyynnöstä. Huhtikuusta 2012 lähtien myös EU:n kansalaiset ovat voineet pyytää komissiota tekemään lakiehdotuksen (eurooppalainen kansalaisaloite).

Ennen lakiehdotuksen tekemistä komissio järjestää laajan lausuntokierroksen, jotta asianosaisilla olisi mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Lakiehdotuksen julkaisemisen yhteydessä julkaistaan yleensä myös arvio lain taloudellisista, yhteiskunnallisista ja ekologisista vaikutuksista.

EU-lakien säätämisessä noudatetaan toissijaisuuden ja suhteellisuuden periaatteita, eli EU voi antaa lakeja vain silloin, kun EU:n tason toimet ovat tehokkaampia kuin kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason toimet, ja silloinkin vain siinä laajuudessa, joka riittää sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Kun EU-laki on hyväksytty, komission tehtävänä on vielä varmistaa, että EU-maat soveltavat sitä oikein.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 
Ks. myös
Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.