Juncker Commission family photo
Komissio muodostuu 28-jäsenisestä komission kollegiosta, johon kuuluvat myös komission puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Komission jäsenet, joita on yksi kustakin EU-maasta, johtavat komission poliittisia linjauksia viisivuotisen toimikautensa aikana. Kukin komission jäsen vastaa jostakin tietystä EU-politiikan alasta komission puheenjohtajan tehtävänjaon mukaisesti.

Commissioners

Tehtävä

Projektiryhmä

Nimi

Files

/commission/file/download-poster-commissioners_fiLataa juliste: komission jäsenet

DownloadPDF - 1.08 MB