Sökväg

Pensionsrättigheter

Bulgar får fullständiga pensionsrättigheter i Grekland

En bulgarisk medborgare som arbetat i både Bulgarien och Grekland nekades en del av sina pensionsrättigheter av de grekiska myndigheterna.

Solvit löste problemet med pensionsmyndigheterna i båda länderna, och bulgaren kunde få sin fulla pension.

Löst på 6 veckor

Läs mer: Pensionsrättigheter i EU


Pensionsrättigheter från flera länder

En ungersk man hade arbetat 20 år i Rumänien och 18 i Ungern. När han närmade sig pensionsåldern ansökte han om pension i Ungern.

De ungerska myndigheterna bad Rumänien att räkna ut pensionsrättigheterna för de år som mannen hade arbetat där. Nästan ett år gick utan att de fick något svar, trots flera påminnelser.

Men tack vare det rumänska Solvitkontoret skickade de rumänska myndigheterna till slut sitt pensionsbeslut till Ungern.

Problemet löstes och den ungerska pensionären kunde äntligen njuta av sin pension.

Löst på 2 veckor

Läs mer: Pensionsrättigheter i EU