Navigatsioonitee

Pensioniõigused

Bulgaaria kodanikule antakse Kreekas õigus täispensionile

Kreeka ametiasutused keeldusid nii Bulgaarias kui ka Kreekas töötanud Bulgaaria kodanikule osaliselt pensioniõiguse andmisest.

SOLVIT arutas probleemi mõlema riigi pensioniametiga ning võimaldas taotlejal saada täiemahulise pensioni.

Probleem lahendati 6 nädalaga.

Täiendavalt: Pensioniõigused ELis


Erinevate riikide pensioniõigused võetakse arvesse

Ungari kodanik oli töötanud 20 aastat Rumeenias ja 18 Ungaris. Pensionieale lähendes taotles ta oma pensionit Ungaris.

Ungari ametiasutused palusid Rumeenia asutustel arvutada välja isiku pensioniõigused seal töötatud aastate kohta. Vaatamata korduvatele meeldetuletustele ei saanud nad peaaegu aasta jooksul mingit vastust.

Kuid tänu Rumeenia SOLVITi keskuse sekkumisele saatis Rumeenia pensioniamet Ungari asjaomasele asutusele otsuse isiku pensioniõiguste kohta Rumeenias.

Sellega probleem lahendati ning Ungari pensionäril tekkis võimalus oma pensionipõlve nautida.

Probleem lahendati 2 nädalaga.

Täiendavalt: Pensioniõigused ELis