Ścieżka nawigacji

Uprawnienia emerytalne

Grecja w pełni uznaje uprawnienia emerytalne obywatela Bułgarii

Władze greckie odmówiły obywatelowi Bułgarii, który pracował w Bułgarii i w Grecji, uznania części uprawnień emerytalnych.

SOLVIT wyjaśnił sprawę z właściwymi urzędami w obu krajach i umożliwił Bułgarowi otrzymanie pełnych świadczeń emerytalnych.

Sprawa rozwiązana w ciągu 6 tygodni.

Więcej informacji: Uprawnienia emerytalne w UE


Uwzględnianie uprawnień emerytalnych nabytych w różnych krajach

Obywatel Węgier przez 20 lat pracował w Rumunii i przez 18 na Węgrzech. W wieku przedemerytalnym złożył wniosek o przyznanie emerytury na Węgrzech.

Władze węgierskie zwróciły się do Rumunii o obliczenie jego uprawnień emerytalnych za lata przepracowane w tym kraju. Mimo kilkukrotnych przypomnień przez prawie rok nie otrzymywały odpowiedzi.

W końcu, dzięki interwencji rumuńskiego ośrodka SOLVIT-u, rumuński urząd przesłał władzom węgierskim decyzję dotyczącą uprawnień emerytalnych, jakie zainteresowany nabył podczas pracy w Rumunii.

Sprawa została wyjaśniona, a węgierski rencista może spokojnie przejść na emeryturę.

Sprawa rozwiązana w ciągu 2 tygodni.

Więcej informacji: Uprawnienia emerytalne w UE