Navigācijas ceļš

Pensijas tiesības

Grieķija atzīst Bulgārijas pilsoņa tiesības uz pilnu pensiju

Grieķijas iestādes negribēja atzīt gan Bulgārijā, gan Grieķijā strādājuša Bulgārijas pilsoņa tiesības uz viņa pensijas daļu.

SOLVIT noskaidroja šo jautājumu ar abu valstu pensiju iestādēm, un vīrietis varēja saņemt pilnu pensiju.

Risinājums rasts 6 nedēļu laikā.

Plašāka informācija: pensiju tiesības ES


Atzītas tiesības uz pensiju no dažādām valstīm

Ungārijas pilsonis 20 gadus bija nostrādājis Rumānijā un 18 — Ungārijā. Tuvojoties pensionēšanās vecumam, viņš pieteicās pensijas saņemšanai Ungārijā.

Ungārijas iestādes lūdza Rumāniju aprēķināt viņa pensijas daļu par Rumānijā nostrādātajiem gadiem. Gandrīz gadu no atbildes nebija ne vēsts, lai gan tika nosūtīti vairāki atgādinājumi.

Taču, pateicoties Rumānijas SOLVIT centram, Rumānijas pensiju iestāde galu galā nosūtīja Ungārijas iestādei lēmumu par tiesībām uz pensiju Rumānijā.

Problēma tika atrisināta, un ungāru pensionārs varēja baudīt atpūtu pēc darba gadiem.

Risinājums rasts 2 nedēļu laikā.

Plašāka informācija: pensiju tiesības ES